Mevlânâ Celâleddin Rûmî Hazretlerine devrin Selçuklu Sultanlarından biri sorar:

“-Efendi Hazretleri! Size de sultan diyorlar bana da! İkimizin sultanlığı arasında ne fark var sizce?”

Mevlânâ şu nefis cevabı verir:

“-Sultanım sizin saltanatınız, gözleriniz açık kaldığı müddetçe devam eder. Gözlerinizi yumduğunuzda sultanlığınızdan eser kalmaz. Benim saltanatım ise, ben gözlerimi kapadığımda başlayacak…”


Alican Tatlı'ın Yazısı.