1- Göz gibi hayallere de hakim olmaktır.

2- Sahibine karşı vefalı ve hayalı olmaktır.

3- Tecelliyat-ı ilahiye makamının gereğini yapmaktır.

4- Emanete riayet etmektir.

5- O’ndan başkasını almamaktır.

6- O’ndan başkasına aldırmamaktır.

7- Kalpte asayişi sağlayıp huzuru muhafaza etmektir.

8- O’nun için haneyi mamur etmektir.

9- Korumak ve aslına uygun hâle getirmektir.

10- Masivayla mücadele, havatıra müdahale demektir.


Mehmet Emin Okur'ın Yazısı.