Könülden Gönüle

Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük’te gönül için; sevgi, istek düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı olarak tanımlıyor. Bu tanımı kalbin manevi yönü diye de genişletebiliriz. Gönül gözü tabiri de manevi akışların seyredilebilirliğiyle ilgili. Gönül kelimesinin orjinal hali “könül”dür. Könül’ün de kelime kökü kög’dür. Kög; ses, sada, avaz anlamında kullanıldığı düşünülürse könül de sesin kaynağı olan göğüs anlamında kullanılmaktadır. Bu anlamı ilk olarak Orhun Yazıtları’nda görüyoruz. “Közde yaş kelser tıda könülde sıgıt kelser.” Yani gözden yaş gelse de gönül (göğüs)den ağıt gelse.

Osmanlı’da Derd-i Dil

Osmanlıca’da dil kelimesi gönül anlamında kullanılmaktadır. Daha doğrusu Osmanlıca’nın özündeki dillerden biri olan Farsça’da dil kelimesi gönül anlamındadır. Ve dilden türemiş kelimeler vardır. Dilara, gönlü hoş eden; Dilaver, gönül alan; Derdidil, gönül yarası gibi örnekler çoktur.

Gönüllülük Esastır

Tersten gidilecek olursa zorunluluk külfettir. İşi güzel kılan onu yapandaki keyfiyettir. Keyfiyet hali gönüllülük ile ortaya çıkar. Gönlünü koyunca ortaya, elini taşın altına sokunca birçok olmaz denen şey olur hale gelir. Gönüllülük esasına dayalı en güzel örnek elbette Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve sahabe efendilerimizdir. Onların eğitiminden tutun da cihadına kadar hayati kararları hep gönüllülük esasına dayalıydı. Ve bu sayede en önemli fetihler o zamanda yapıldı, en önemli eserler o zaman verildi. İslam cihanşümul bir hale geldi.

Gönül Gönüle Değince Yol mu Dayanır?

Ömer Karaoğlu’nun seslendirdiği harika ezgilerden biridir. Sözlerinin en vurucu yeri şuracıktadır:

”Arif olan söylemişti

Bu yol çetindir

Gözümün nuru peygamber

O da yetimdir

Dönüp Hakk’a yürüyünce yol mu dayanır?

Gönül gönüle değince yol mu dayanır?”

İyilik Yap İyilik Bul

Filmi Kevin Spacey ve Haley Joel Osment’in başrolde oynadığı bu filmde oyunculuklar ve olay örgüsünden çok filmdeki iyilik yap iyilik bul hareketinin organize oluşu oldukça ilham verici. Basit bir iyilik, başkalarınca da aktarılmaya başlanınca ve iyilik halkalarına dönüşünce muazzam bir etkiye yol açıyor. Filmde ikinci etki de iyiliğin kötü olarak görülen ya da gerçekten kötülük yapan kişilerce de yapılabileceğini sergiliyor olması.

Hepsinden İyice Bir Gönle Girmektir

Yunus Emre Hazretleri’nin şiirleri dilden dile ilden ile yayılmış ancak sözlerindeki hikmet her dönem kendini yeniler, anlam kazanır hale gelmiştir. Yunus Emre bir gönle girmenin bin defa hacca gitmekten, kitaplar dolusu ilim bilmekten daha önemli olduğunu şiirlerinde defaten ifade etmiştir.

Genç Gönüllüler

2006 yılında Genç Dergisi’nin yayın hayatına başlamasıyla birlikte Genç Gönüllüler hareketi de filizlenmeye başladı. Yaklaşık 9 kişilik çekirdek kadroyla illerde buluşmalar tertip ederek halka halka genişlemeye başladı. Buluşmalar şölenler söyleşiler fuarlar projeler seferler ve yeni dergiler genç gönüllüler hareketinin kilometre taşları haline geldi.

Hangimiz Mülteci?

Ülkemiz birçok zengin ülkenin aksine başta Suriyeliler olmak üzere muhtelif ülkelerden milyonlarca mülteciye ev sahipliği ediyor. Bu ev sahipliğini devletimiz tek başına karşılayamayacağı için gönüllü kuruluşlarımız yükü omuzladılar. Onlara maddi manevi destek vermek boynumuzun borcu. Bu konuda Mehmet Lütfi Arslan ağabeyin Dert Çağrısı kitabındaki ”Mülteci” başlıklı yazısı mutlaka okunmalı ve hangimiz mülteciyiz diye de sorgulamalıyız.

Alçakgönüllü

Nihat Sami Banarlı’nın Gönül Sözüne Dair (Türkçe’nin Sırları) yazısında, “Gönül sözü o kadar güzeldir ki alçak kelimesinin bile yanına geldiğinde onu alçakgönüllü yapar” ifadesi gönül kelimesinin değerini çok güzel anlatır.

Neşet Ertaş’ın Göğnü

Herkesin gönül dediğine bozkırın tezenesi lakaplı rahmetli sanatçımız Neşet Ertaş’ın telaffuzu şahsına münhasırdır. Gönül Dağı türküsündeki telaffuzunda fark edilmeye başlanan bu durum, neredesin Sen isimli türküdeki gönlüm hep seni arıyor mısraları, göğnüm hep seni arıyor şeklinde telaffuz edildiği için aşikar hale gelmiştir.


Sami Yaylalı'ın Yazısı.