Erkam Yayınları bugüne kadar çok kıymetli eserler bastı. Hemen ilk akla gelenler Riyâzü’s-Salihin ve Rûhu’l Beyân. İlgilisi dışında pek bilinmeyen güzel bir çalışması daha var yayınevinin: Marifetnâme’nin Osmanlıca tıpkı basımı. Prestij baskı olarak sunulan bu çalışma özel bir boyutta ve kağıt kalitesinde sunuldu. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın yazdığı Marifetnâme’nin yeniden gündeme gelmesinde büyük katkısı olan bu çalışma, el yazmasına ulaşamayanlar için büyük nimet oldu.

“Nefsini bilen Rabbini bilir” hadisinden hareketle yazılan Marifetnâme’nin, yayımlandığı dönemde (1757), Osmanlı coğrafyasında Kur’an’dan sonra evlerde en çok okunan kitap olduğu söyleniyor. Bugün, dünyanın çeşitli yerlerinde 290 civarında el yazması olduğu biliniyor. Bunlardan biri Topkapı’da. Buradaki el yazmayı dikkate alan Erkam, titiz bir çalışma ile yayına hazırlamış. Önce el yazma nüshanın fotoğrafları çekilmiş. Ardından birebir okunuşu translitere edilmiş (Latinize hali ayrıca basıldı). Hicri 1330’da İstanbul’da Ahmet Kamil Matbaası’nda Kırımî Yusuf Ziya tarafından neşredilen matbu baskı ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş. Okunuşu bugünkü harflere aktarılmış.

Marifetname’nin Osmanlıca orjinal basımını temin etmek isteyenler Erkam Yayınlarına ulaşabilirler ama biraz masraflı olacağını söylemeliyim. 3 cilt olarak sadeleştirilmiş normal basımı da arzu ederseniz alabilirsiniz.


Yusuf Temizcan'ın Yazısı.