“Haydut Devlet”, küresel barışı tehdit eden, ne yapacakları önceden tahmin edilemeyen, terörizmi destekleyen, hatta bunu siyasetlerinde bir araç olarak kullanan devletleri tanımlamak için uluslararası literatürü sokulan bir kavram. Başkalarını te’dip etmek için Amerika’nın literatüre soktuğu bu kavram artık bizatihi Amerika için kullanılıyor.

“Haydut devlet” kavramı Trump ve onun kıyametçi Evanjelik taifesinin yönetimindeki ABD için amiyane ifadeyle “cuk diye oturuyor. Hiçbir kural tanımayan, tehdit ve zorbalıkla dünyayı haraca bağlamak için küresel boyutta ekonomi savaşlarını başlatan, yeri geldiğinde terör örgütlerini kullanan, kelimenin tam anlamıyla “haydut devlet” haline geldi Amerika.

Amerikalı yazar ve tarihçi Noam Chomsky bugün değil yıllar önce ABD ve İsrail’i iki ayrı haydut devlet olarak tanımlamıştı ki her ikisi de bugün bu unvana çok daha lâyık politikalar izliyorlar.

Bizatihi Amerikalı siyaset bilimcileri ve tarihçileri tarafından “Haydut devlet” olmakla suçlanan ABD’nin, yine bizzat Amerikalı psikiyatristlerinin “dengesiz” teşhisi koyduğu bir lider tarafından yönetilmesi bugün dünya barışı açısından işin vahametini katmerleştiriyor kuşkusuz.

“Haydut Devlet ABD”nin saldırganlığı, dengesiz Trump ile birlikte çok daha artmış vaziyette. Peki neden? Çünkü ABD’nin dünyadaki başat konumu aşınmaya başladı. Özellikle Atlantik–Avrasya rekabetinde Asya daha avantajlı duruma geçti. Ortadoğu’daki kimi Arap rejimleri hariç, ABD’nin siyasi şantajlarına boyun eğmeyen bir dünya var. Türkiye-ABD ilişkilerinin sonlanma noktasına gelmesinin arkasında da bu var. Türkiye artık eski Türkiye değil çünkü. Baskıyla, şantajla her istediğini almaya alışmış Donald Trump ve kıyametçi evanjelik taifesinin talepleri karşısında kimi Arap rejimleri gibi diz çökmeyen, haraca bağlanmayı kabul etmeyen, terör devleti İsrail’e terör devleti diyen, yanı başında bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyen bir Türkiye var ve bu da Trump yönetimini çileden çıkartıyor, agresifleştiriyor. Ama dünyanın kabadayısı dengesiz Trump için yolun sonu.


Beytullah Demircioğlu'ın Yazısı.