İnternetin hayatımızın bir parçası olmasıyla beraber sosyal medya içinde çokça vakit geçirdiğimiz bir mecra oldu. Buna mukabil sosyal medyanın olumlu/olumsuz etkilerine dair birçok çalışma ve araştırma yapılmakta. Amerika’da bulunan Penn State Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Melissa Hunt tarafından gerçekleştirilen araştırmada 143 öğrencinin üç hafta boyunca sosyal medya kullanımları incelendi. Öğrencilerin Facebook, Snapchat ve Instagram’ı günde 10 dakika kullanması ve bunda sınırlı kalmaları sağlandı. Araştırmanın sonunda ise gözle görülür oranda büyük değişikler oldu: Sosyal medya kullanımını sınırlayan grubun yalnızlık ve depresyon verilerinde üç hafta içinde ciddi bir azalma sağlanırken, kişilerin bedensel sağlıklarını da daha iyi hissettikleri anlaşıldı. YouTube GençTV kanalında yayınlanan Cevaplı Sorular programında tam da bu bahis üzerine “Sosyalliğin Kanseri” şeklinde bir video yayınlanmıştık... Üniversitenin bu videoyu anımsatan mesajı da şöyle: “Telefonunuzu Bırakın ve Hayata Karışın.”


Salih Yüzgenç'ın Yazısı.