Esad Mücahit Eskimez

Erkam Yayınları, kuruluşundaki güzel niyetlerin bir meyvesi olarak tasavvuf eserleri başta olmak üzere birçok farklı alanda yayınladığı kitaplarla milyonların gönüllerine ulaşmış bir yayınevi. Yeni yayınladıkları “M. Sami Ramazoğlu Külliyatı”nı fırsat bilerek kuruluş hikayelerini ve hizmetlerini Erkam Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen’e sorduk.

Erkam Yayınlarının on yıllara uzanan köklü bir geçmişi var. Yayınevinin kuruluş günlerine dönelim biraz dilerseniz. Erkam Yayınları ne zaman ve hangi niyetlerle kuruldu?

Allah dostu dediğimiz, Allah’ı seven, Allah’ın da kendilerini sevdiğine inandığımız, kullarına da sevdirdiği, Peygamber Efendimiz’in varisleri güzel insanlar var. Onlar sadece ibadet ederek, dua ederek değil, varis-i enbiyadan oldukları için, sinelerindeki varis olma sorumluluğunun gereği olarak Ümmet-i Muhammed’e merhameten hayırlı hizmetlerde de öncü ve önder olmuşlardır.

İşte bu güzide insanlardan Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu ve Musa Topbaş Hazretleri Erkam Yayınları’nı bu ümmete kazandıran maneviyat ve hizmet önderleridir.

Kısa ve öz ifade etmek gerekirse: Medine-i Münevvere’de Sami Efendi Musa Efendi’ye “Kitaplar Güney Afrika’ya ulaşıyor mu?” diye sorar. Musa Efendi de hemen önlerine bir yayınevi sunuverir. Tam bir Hz. Ebubekir Efendimiz meşrebinde. Peygamber Efendimiz Hz. Ebubekir Efendimize soruyorlar: “Bilal-ı Habeşi’den ne haber?” diye. O sırada Bilal-i Habeşi Mekke’de müşriklerin işkencesi altında. Hz. Ebubekir Efendimiz, Hz. Bilal’in (r.a) kölelik bedelini ödeyip Efendimiz’e getiriyor. İşte böyle bir duygu ile Erkam Yayınevi Medine-i Münevvere’de kurulup, Muhterem Abdullah Sert Bey’e emanet ediliyor. Yıl 1979. Mekân, Efendimiz’in şehri. Niyet, ümmete, kardeşlerimize merhamet ve hizmet. İşletme, yarı vakıf statüsünde ahiret müessesesi. Elhamdülillah bu duygularda hiçbir eksilme olmadan bugünlere kadar gelinmiş.

Bugün artık binlerce eser ile yayıncılıkta önemli bir yere sahipsiniz. Erkam Yayınları, yayıncılıkta neleri başarmak istiyor?

Dünya İslam’a koşuyor ve İslam’a aç. Müslümanların da bu güzide dini takva ile yaşaması ve tebliğ etmesi gerekiyor. Erkam Yayınları da, “Kitaplardan Kitab’a ulaşsın yolunuz” düsturu ve “İnsanın olduğu her yerde kalbimiz birlikte atıyor” anlayışıyla dünya coğrafyasına yayınlarını ulaştırıyor. İnsanlık İslam’a ihtiyaç duyduğu anda biz onun yanı başında olmalıyız. Müslümanlar İslam’ı daha güzel, daha takvalı yaşama arzusunda olduğu anda da biz eserlerimiz ile onların gönüllerine girebilmeliyiz. İşte bu niyetimizden sebep, insanlığın ve insanımızın gezindiği her alanda onların dilleri ile yanlarında olmak için; görme engelliler için olanlar da dahil tam 52 farklı dil ile gerek basılı kitap, gerek elektronik, gerek dijital, gerek de sosyal medya ve online pazarlarda onlarla buluşuyoruz.

Farklı alanlarda eserler basıyorsunuz: Eğitim, gençlik, aile… Yayın politikanız daha çok hangi alanlar üzerinde yoğunlaşıyor?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi İslam’ın güzel yaşanması, takva ile yaşanması, Rabbimiz’in razı olduğu bir kıvamda yaşanması… Bu manada daha çok Kur’an ve Sünnet-i Seniye’den süzülerek Allah dostlarının yaşayışlarında hayat bulmuş eserleri öne alan bir yayın çizgisi ile hareket ediyoruz. Bu değerleri ana misyon olarak alıp, her yaş ve seviyedeki insanımızı kuşatacak eserlerle de yolumuza devam ediyoruz. Artık eğitim her sahada. Biz de insanımızı hangi yaş diliminde ve hangi durumlarda kuşatabileceksek o alanlara hizmet ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Yani yediden yetmişe…

İstanbul Kitap Fuarı geçen ay yapıldı. Erkam Yayınları’nı Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde yapılan fuarlarda görmek mümkün. Okuyucuların yayınevinize ilgisi nasıl?

Sevindirici ve ümit verici boyutta. Gerek genel kaynak eserlerimiz ile ilgili olsun gerekse okuyucularımızın beklentilerine uygun eserlerimizde Allah’a hamdolsun öngörülerin fevkinde neticeler alıyoruz. Tasavvufi eserlerde Erkam öne çıkan bir yayınevi. Okuyucunun güveni ve hüsn-ü zannı çok yüksek. Özellikle yayınevimizin “Kampanya Kitapları” markası altında mutlaka okunmalı niyeti ile sunduğumuz kitaplardan çok iyi neticeler alındı. Tek başına milyon adetlerde tiraj yapan eserler var. Sonrasında özellikle öğrenciler ve gençler için hazırlanmış, okuması kolay, fiyatı hesaplı “Sempatik Boy” kitaplarımız var. Onlar da sevindirici ilgi ve alaka gördü. Çocuk kitapları hakeza öyle. Rabbimiz’in bir lütfu olarak. O ilk günden bugüne ilgi ve duasını eksik etmeyen Allah dostlarının, dünyanın çok çeşitli coğrafyalarından dualar eden okuyucularımızın desteğini alarak yolumuza devam ediyoruz.

Yakın zamanda okuyucuyla buluşan yeni “Sami Efendi Külliyatı”nın içeriğinde hangi eserler var? Yeni basımda ne gibi düzenlemeler yapıldı?

Malum olduğu üzere yayınevimiz öncelikle yayınladığı eserlerin çoğunluğu, Merhum Mahmud Sami Ramazonoğlu Üstadımız’ın eserleridir. Daha sonra, Merhum Musa Topbaş Üstadımız’ın eserleri yayınlamıştık. Şimdi de Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocamız’ın eserleri ile devam ediyoruz. Yayınevimizin özelinde özenerek hazırladığı büyüklerimizin eserlerinin de sayısı şöyle; M. Sami Ramazanoğlu Külliyatı olarak 24 eser. Musa Topbaş Külliyatı olarak 15 eser. Osman Nuri Topbaş Külliyatı olarak da şimdilik 70 eser yayınlamış bulunuyoruz. Bu eserler zaman içinde derli toplu bir külliyat haline getirildi. Tabii kendi orijinalliği muhafaza edilerek, yeni tertip, dizayn ve estetik ile.

“M. Sami Ramazanoğlu Özel Külliyatı” yedi ciltten oluşuyor. Fatiha ve Bakara Surelerinin tefsiri olan iki kitap, İbrahim, Yusuf, Yunus ve Hud Surelerinin tefsiri olan üç kitap, Hulefa-i Raşidinden oluşan dört kitap, Ashab-ı Kiram menakıblarından oluşan iki kitap ve Bedir, Uhud ve Tebük Gazveleri’nden oluşan iki kitap. Toplam Yedi Cilt. Diğer kitaplar müstakil olarak yayınlanmaya devam ediyor.

Erkam Yayınları Türkçe bastığı eserleri; Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca başta olmak üzere yabancı dillere de kazandırıyor. Bu eserlere yönelik ilgi nasıl?

Bu manada Erkam bir Dünya Yayınevi. Çeşitli ülkelerde distribütörlükleri ve temsilcileri var. Bazı yayınevleri yabancı dile çevrilen kitaplarımızı kendi ülkesinde yayınlıyor. Almanya’da “Erkam Verlag” olarak, Nijerya da ise “Erkam Publishing” olarak tamamen resmi yayınevlerimiz var. Ortadoğu da eski ve yeni bağlantılar içerisindeyiz. Afrika kıtasına yılda bir milyona yakın değişik dillerde kitaplarımız gidiyor. İngiltere’de hem temsilcilik noktasında çalışan hem de kitaplarımızı yayınlayıp İngilizce coğrafyasına dağıtan yayınevleri var. Azerbaycan’da İpekyolu Yayınları en önemli eserlerimizi Azeri diline kazandırdı. Çin’de Çince kitaplarımız yayınlanıyor. Rusya’da hapishanelere kadar ulaşmış durumdayız. Elhamdülillah, Rabbimiz’in lütfu, büyüklerimizin dua ve eserlerinin katkıları ile bu güzellikleri yaşıyoruz.


GENÇ'ın Yazısı.