Uluslararası Balkan Üniversitesi Türk Talabeler Birliği Yöneticisi Ubeydullah Armağan ile...

-Türk Talebe Birliği’ni hangi amaçla kurdunuz?

Türk Talebe Birliği Makedonya’da yaşıyan Türk öğrencileri bir çatı altında toplamak ve onlara üniversite dışında sosyal faaliyet alanı açabilmek adına, Türk öğrencilerin çabasıyla “BİZ BİR AİLEYİZ” sloganı ile kurulmuştur.

-Türk Talebe Birliğinin hedefleri nelerdir?

Makedonya’da yaşayan Türk öğrencileri bir arada tutup, üniversite öğrencisinin potansiyel gücünden faydalanarak, eğitimdeki sorunları minimum seviyeye indirebilmek. Öğrenci arkadaşlarımızın vakitlerini boşa harcamasını engellemek. Milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir Türk nesli yetiştirebilmek. Üniversite öğrencilerine sosyal ve sportif faaliyetler düzenlemek.

-Yönetim kurulunuz hakkında bilgi verir misiniz?

Yönetim kurulumuz bir başkan, bir Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere iki başkan yardımcısı, eğitim danışmanı, genel merkez organizatörü, sözcü, denetmen, danışman ve bir de üye sorumlusundan oluşmaktadır.

-Türk Talebe Birliği çalışma grupları hakkında bilgi verir misiniz?

Türk Talebe Birliğine bağlı teşkilatlanma, iletişim, eğitim, ARGE, milletler arası, dış ilişkiler, sosyo-kültürel, sağlık birimi ve hanımlar komisyonu olmak üzere dokuz farklı çalışma grubu bulunmaktadır.

-2009-2010 eğitim-öğretim yılındaki faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Aslına bakarsanız Türk Talebe Birliği 12 Nisan’da olağan genel kurulunu yapıp, bir aylık bu kısa dönemde bir çok faaliyeti yapma çabasına girmiştir.

Bunları kısaca özetleyecek olursak;

• Bosna, Hırvatistan, Karadağ ve Kosova gezisi düzenlenmiştir.

• Makedonya’da yaşayan Türk öğrencileri sayımı gerçekleştirilmiştir.

• Kardeşlik projesi çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler ile, Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler kardeş olmuşlardır.

• Makedonca, matematik ve bilgisayar kursları açılmıştır.

• Eğitim, tarih ve sağlık ile ilgili konferanslar düzenlenmiştir.

• Ayrıca 16 Mayıs-23 Mayıs tarihleri arasında GENÇLİK ŞÖLENİ düzenledik.

-Değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için şükranlarımızı sunarız.

Genel Başkan Yardımcımız ve Türkiye Koordinatörümüz Abdulkadir DURMAZ’a teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.


GENÇ'ın Yazısı.