Mehmet Sadık

Son birkaç yıldır ülkemizde gençleri camiye çekmek ve namaz kılmaya alıştırmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Sabah Namazı Devrimi ekibi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve çeşitli STK’lar bu anlamda çalışma yapan kuruluşlar. Peki mesele gençlikten mi yoksa çocukluktan mı başlamalı? Bu soruya cevap Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nden geldi. “Haydi Çocuklar Camiye!” projesiyle on binlerce çocuk camide buluştu, güzel hediyelerle ödüllendirildi. Server Gençlik’ten proje yürütücüleri ile hem bu çalışmayı hem de ne gibi faaliyetler yaptıklarını konuştuk.

Server Gençlik kimin tarafından kuruldu, hedefi nedir?

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimiz; gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla sosyal bilince sahip, maneviyatı yüksek bir grup gönüllü genç tarafından 2016 yılında kurulmuştur.

Hedef kitlemizi, coğrafi sınırların, kan bağının ve dil birliğinin ötesinde dünya üzerinde yaşayan 8 milyar insan olarak belirledik.

Gençlerimizin bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı, zinde, manevi ve ahlaki, çevreye duyarlı, eğitimli, iç huzura ermiş bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmayı; erdem sahibi bireylerden meydana gelen bir toplumun oluşmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Server Gençlik; iç huzuru önemseyen, erdem sahibi, analitik düşünen bir toplum yapısının dünyayı daha yaşanılır kılacağına inanmaktadır.

Bu bağlamda:

- Sosyal ilişkilerinde sevgiyi esas alan,

- Özenli, titiz ve çalışkan,

- Okur yazar, ilme önem veren,

- İyi niyetli, dürüst, erdemli,

- Analitik düşünebilen, çağını doğru yorumlayabilen, çağın sorunlarına pozitif çözüm üreten, “sağduyulu” bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı öncelikli hedef olarak belirledik.

Hedef: Allah’ın Rızasını Kazanmak

“Haydi Çocuklar Camiye” projesinin hedefi nedir?

İlk insan Hz. Adem’den bu yana, insanoğlunun Yaratıcı’nın hoşnutluğunu kazanmak için gayretini arttırdığı dönemlerde yeryüzündeki bütün canlıların huzur içinde yaşadığına inanıyoruz. İslam inancına göre Yaratıcı’nın yeryüzündeki evi cami ve mescitlerdir. İslamiyet’te en müstesna ibadet, günde 5 vakit Rabb’in huzuruna varılan namazdır. Hakkıyla kılınan namazın, insandaki erdemli vasıfları artıracağı, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadis-i şeriflerinden anlaşılmaktadır.

Tüm canlıları emanet edeceğimiz çocuklarımızın, öncelikle Yaratıcı’nın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmasını, sevgi ve merhamet duygularının gelişmesini arzu ediyoruz. Bu tür projelerle, tüm dünyada varoluş gayesini idrak edip, dostça yaşayan bir neslin oluşmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Bu yarışmayla, etkinliğe katılan çocukların, yeryüzünde sadece bir kez değerlendirme fırsatı verilen hayatın anlamını kavramalarına, manevi potansiyellerini keşfetmelerine ve iç huzuru yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Millî Eğitim Bakanlığı projeyi nasıl destekliyor? Server Gençlik’in payı nedir?

“Haydi Çocuklar Camiye” çağrısıyla, Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin gerçekleştirdiği projede hedef kitle, ilk ve ortaokul çocuklarıdır. Projenin ilk ve ortaokullarda duyurusunun yapılabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’ndan resmi izin talebinde bulunulmuştur. Bakanlık projeyi değerlendirerek gerekli izni vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan projenin duyuru izni haricinde herhangi bir destek talebinde bulunulmamıştır.

Proje neden bir yarışma olarak tasarlandı?

Dünya hayatının bir sınav, bir hayır yarışı olduğuna, bu dünyada vereceğimiz son nefesten sonra başlayacak olan sonsuzluk âlemindeki yerimizin, bu yarışmanın sonucuna göre şekilleneceğine inanıyoruz.

Haydi Çocuklar Camiye projesi ile de çocuklarımızı bu sınava hazırlamayı hedefliyoruz. Yarışmanın içeriği, çocuklarımızı büyük ve zorlu sınavdan hakkıyla çıkabilmeleri için ibadetin anlamını, iç huzurun önemini, dini bilgiler edinmenin kıymetini idrak edecekleri bir süreç olarak tasarlanmıştır. Bir eğitim döneminin sonunda karneyle birlikte takdir belgesinin verilmesi gibi, bir yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi pedagojik açıdan birbiriyle benzeşmektedir.

Sadece Yarışma Değil; Deneyim

Haydi Çocuklar Camiye projesi, salt bir yarışma olmayıp deneyimleme eksenli bilgi ve tecrübe edinme etkinliğidir. Deneyimleme, deneme ile bilginin aynı anda elde edilmesidir. Çocukların doğrudan gerçek ortamda bir deneyimleme yapması, öğrenmenin kalıcı olmasına ve benimsenmesine katkı sağlamaktadır.

Oyunlaştırma ise, bilgi ve tecrübe edinmek amacıyla, oyun unsurlarının ve oyun duygusunun gerçek hayattaki süreçlere uyarlanmasıdır. Oyunlaştırmak, herhangi bir konudaki yanlış algıyı değiştirerek veya doğru algıyı pekiştirerek, tutumların içselleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Bu sene kaç çocuk başvurdu?

Haydi Çocuklar Camiye projesine, 60 il ve 265 ilçeden, 6-13 yaş aralığındaki 32.613 çocuk başvurdu. Türkiye genelindeki 1868 camide proje hayata geçirildi. 21 Ocak 2019 Pazartesi günü sabah namazıyla başlayan uygulama, 31 Ocak 2019 Perşembe günü yatsı namazıyla sona ermiştir.

Yaş grubu olarak neden 6-13 yaşlarındaki çocuklar seçildi?

Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki eğitime başlama yaşı 6’dır. Türkiye’de de, yakın dönemde 7 olan eğitime başlama yaşı 6’ya indirilmiştir. İslam inancında namaza alışmanın yaşı da 7’dir ve namazın farziyeti ergenlik/buluğ çağına girildiğinde başlar ki, bu da 12-15 yaş arasında değişir. Dolayısıyla çocukların camide ve namazda, ahiret ile yaşam arasındaki dengeyi kurabileceği, bu hissiyatı ve enerjiyi edinebileceği en uygun yaş aralığı 6-13 olarak belirlenmiştir. Haydi Çocuklar Camiye projesinde yaş grubunun 6-13 olarak seçilmesi hem pedagojik açıdan hem de dini referanslar bakımından doğru bir tercihtir.

Neden sadece erkek çocuk katılabilir?

İslam inancında namaz günde 5 vakit kılınır. Camide toplu olarak kılınması sevap bakımından önceliklidir. Sabah namazı güneş doğmadan önce, öğle ve ikindi namazları gündüz vakti, akşam ve yatsı namazları ise güneş battıktan sonra kılınmaktadır.

Cami ve mescitlerde bayanlar ve erkekler ayrı mekânlarda namaz ibadetlerini gerçekleştirmektedir. Doğal olarak kız çocukların annelerinin yanında, erkek çocukların ise babalarının yanında namaz kılmaları gerekmektedir.

Türkiye şartlarında kadınlar sabah, akşam ve yatsı namazlarını genellikle evde eda etmektedir. Bu, ülkemizde sosyolojik olarak yaygın bir uygulamadır. Dolayısıyla anneleri yanlarında olmadan kız çocuklarının günde 5 vakit camideki bir etkinliğe katılmalarının bazı zorlukları da beraberinde getireceği düşünülmüştür. Ancak gelecek yıldan itibaren öğle ve ikindi namazlarında geçerli olacak şekilde kız çocuklarının da projeye dahil edilmesi değerlendirilmektedir.


GENÇ'ın Yazısı.