Ufuk Çelik

DÖNEMİN MİMARİSİ

1950-60 yılları arası Türk mimarlarının batıdaki akımları sindirmeye çalıştıkları ve zaman zaman sadece biçimsel taklitlerle sınırlı kalmış bir dönemdir. Bu yüzden, bazı eleştirmenler bu yılları “Türk mimarlığının dış yayınlarla ve dış etkilerle beslendiği bir dönem” biçiminde eleştirmişlerdir. Toplumsal konulara gerektiği seviyede yer verilmeyişi diğer bir eleştiri noktasıdır. Bu yıllarda bu konular sık sık gündeme gelmeye başlamıştır. Bunun en dikkat çekici nedeni ise siyasal ve toplumsal alandaki değişikliklerdir.

1956 KARAKÖY

DÖNEMİN MODASI

Bu dönemde modaya ilgi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tekrar canlandı. Dönemin kıyafetleri genel olarak bol kuman, pili, kabarık astarlar ve gösterişli yakalardan oluşuyordu.

1952 İSTİKLAL CADDESİ

DÖNEMİN SANATLARINDAN SİNEMA

Türkiye’de sinemanın gelişimi yönünden 1950-1959 dönemi çok değerlidir. Bu döneme ‘’Sinemacılar Dönemi’’ denmiştir.  1950’lere kadar Türk sineması bir gelişim gösterememiştir. DP’nin iktidara gelişi doğrudan etkilerle dönemin sineması açısından büyük gelişmeler getirmiştir. Tiyatrodan uzaklaşarak kendine ait bir sinema dili kazanmaya başlamıştır.

 

DÖNEME DAMGA VURAN KAMYONLAR

1960’larda kamyonlar taşımacılığın olmazsa olmazı haline geldi. 1950’lerde DP iktidarı ile başlayan ‘’kara yolları geliştirme süreci’’ 1960’da kamyonlaşma ile kendini gösterdi.

 

DÖNEMDE MÜZİK

1950’ler, geniş anlamda müzik sektörünün endüstriye dönüşmesi demektir. Bu, dünyada pop ve tüketim kültürünün büyük gelişme kaydettiği zamandır. O yıllar Türkiye’de bu gelişmeler, endüstriyel sıçramanın da etkisiyle, plaklara yansımakta ve Amerikan merkezli müziğe yakınlaşmakta önemli adımlar atılmaktadır. 


GENÇ'ın Yazısı.