Ustaların Serüveni serimizde Terzi Zeki Kaya`nın ikinci bölümü yayında.

Mesleğinde 67 yılı geride bırakan Zeki Amsa, 15 yaşındayken babasına, "Artık ben çalışmak istiyorum" diyor ve 1952 yılında terzilik mesleğine başlamış oluyor.

Eski ustalarımızın nerdeyse tamamından işittiğimiz, "Nerede o eski ustalar, o sanatkarlık" ifadesini Zeki Amcadan da işitiyoruz. Eskiye dair kurulan özlemi, hasreti hissediyoruz ondan...

Ve videomuzun en dikkat çekici kısımlarından biri, kendisine babasından öğüt olan ve terziliğe kutsiyet yükleyen o mesaj: "Terzilerin piri İdris aleyhisselamdır."

Rivayete göre teraziyi ilk kullanan, ilk defa yazı yazan, demiri keşfedip ondan aletler yaparak ziraatı geliştiren kimsenin Hz. İdris (as) olduğu nakledilir.

Ayrıca onun deriden elbiseler diktiğini, yıldızların ilmine, tıp, hesap ve bitkilerin sırrına vakıf olduğunu rivayet ederler.

İstifadesi bol olsun.

İyi seyirler dileriz.


GENÇ'ın Yazısı.