A. Yasin Demirci

merikalı aktör ve solcu entelektüeller, Başkan Barack Obama`yı savaş suçuna ve insan hakları ihlallerine ortak olmakla suçladıkları bir ilanı Amerikan basınında yayımladı.

Aralarında filozof ve dilbilimci Noam Chomsk`yin bulunduğu 2 bin imzalı ilanda, George W. Bush ve Barack Obama`nın resimleri, FBI`ın suçluları arama ilanlarındaki gibi yerleştirilerek "Suç suçtur, kimin işlediğinin pek önemi yoktur" ifadesi kullanıldı.

Obama için “bir şekilde Bush`tan daha kötü” değerlendirmesi yapılan ilanda, “Çünkü Obama, sadece kendi inancından kaynaklanan şüpheleri veya CIA`nın kuşkuları doğrultusunda, terörist olduğundan şüphelenilen Amerikan vatandaşlarını ortadan kaldırma hakkı bulunduğunu savunuyor, Bush hiçbir zaman bu tip bir uygulamayı açıkça üstlenmedi” ifadesi yer alıyor.


GENÇ'ın Yazısı.