Roma hükümdarı I. Konstantin’in annesi Helena tarafından Kudüs’te Golgotha Tepesi’nde inşa edilen Kıyamet Kilisesi bütün Hristiyan mezhepleri açısından son derece önemlidir. Tüm mezhepler, Kıyamet Kilisesi’nin temizliğini ve bakımını üstlenmek ister ve sürekli çatışmalar çıkar, ölümler meydana gelir. Bunun üzerine Sultan Abdülmecid bir Kudüs Fermanı çıkarır ve hangi mezhebe mensup Hristiyanların nereyi temizleyeceğini belirtir. Ferman Kudüs’e ulaşır ulaşmaz hemen kilisenin önündeki meydanda okunur. “Kutsal mekânlara ben geleceğim, milimi milimine kimin nereyi temizleyeceğini ben belirleyeceğim. Bundan sonra da bir taşı yerinden oynatan kafasını yerinden oynatmıştır. Biline…” O sırada bir Ermeni papazı dayadığı bir merdiven ile kilisenin pencerelerinden birinin temizliğini yapıyordur. Papaza hemen işini bıraktırırlar. Çünkü yeni fermanda camların temizlenmesi işi başka bir mezhebe verilmiştir. Papaz işini bırakır ama merdiveni de olduğu yerde kalır. Kimse de merdivene dokunmaya cesaret edemez. O günden beridir o merdiven milimi milimine kilisenin ikinci katında pencereye dayalı olarak duruyor. Merdivenin oradan alınması için, İstanbul’dan ikinci bir ferman bekleniyor. İnşallah bir gün İstanbul’dan beklenen ferman yayınlanır.


Büşra Nur Turan'ın Yazısı.