Sosyal medyayı insanlara faydalı olmak için kullanmak istiyorum. Nelere dikkat etmeliyim?

Sosyal medyayı ve elimizde var olan bütün imkânları ve araçları ne kadar insanlık faydasına kullanırsak bizim için iki cihanda o kadar iyi ve kıymetli bir iş yapmış oluruz. Dolayısıyla düşünürken sadece sosyal medyayı değil hayatımızdaki bütün imkân ve araçlardan bağımsız, tek olarak değil hepsini birlikte düşünmeliyiz. Ama ondan önce iki tane temel mesele hakkında fikirlerimiz olmalı. Bunlardan birincisi insanlığın bugün ihtiyaç duyduğu insanlar kimler, konular neler? İkincisi ben nasıl insanlığın ihtiyaç duyduğu insan olurum ve sahip olduğum imkân ve araçlarla insanlığın ihtiyaç duyduğu konular hakkında ne yapabilirim?

Kültürden, coğrafyadan, yaştan ve meslekten farklı olarak insanlığın bugün ihtiyaç duyduğu insan her işinde ve ilişkisinde ahlaklı davranmayı önceleyen, ümit ve heyecanını hiç kaybetmeyen, ufuk ve ideal sahibi olan, rahatlığı kolaylıkla terk edebilen, iradesini güçlü tutup kendine her halükarda söz geçirebilen, yorulmaktan korkmayan, kaçmayan ve de kolayına yorulmayan insandır. Böyle bir insan olmak zaman ister, emek ister, böyle bir insan olmanın derdini taşımak ister. Böyle bir insan olmaya talip olmak, elimizdeki imkân ve araçları da sosyal medya dâhil olmak üzere böyle bir insan olmak için ve böyle bir insan gibi kullanmak demektir.

İnsanlığın ihtiyaç duyduğu konular ise her alanda ve disiplinde farklılaşmaktadır. Dolayısıyla benim çalıştığım alanda ya da disiplinde insanlığın ihtiyacı olan nasıl bir uygulama ya da nasıl bir araştırma, nasıl bir bilgi ya da nasıl bir davranıştır tespit edip o yönde yoğunlaşmam gerekir. Bu noktada sosyal medyayı ve diğer bütün imkânlarımı benim alanım ya da disiplinimde insanlığın ihtiyaç duyduğu konularla ilgili çalışma yaparak, öğrenerek ya da öğreterek kullanmam önemlidir. Bunu yaparken de sosyal medyanın gereksiz gündemleri ve insanları arasında kaybolmamam, önemli görünen günü birlik bilgi kılıklı dedikodulara itibar etmemem önceliklidir.


Mehmet Dinç'ın Yazısı.