Bu dönem okuldaki not ortalamam çok düştü. Ve dönem bitti, bir daha asla geri gelmeyecek. Bu duruma canım çok sıkıldı. Bu sıkıntıyı atlatmada bana yardım edebilir misiniz?

Geçen zaman geri gelmiyor, değişmez bir hakikattir. Geçen zamanı değerlendiremediysek canımız sıkılmalı, iyidir ve gereklidir. Geri döndürülemez zamanı değerlendirmeyip, boş geçirip sonra hiç canımız sıkılmadan, üzülmeden, bu durumu düşünmeden hareket etmek en basit ifadeyle sorumsuzluktur. Dolayısıyla esas olarak sorulması gereken sıkıntıyı nasıl atlatacağımız değil bu sıkıntıyı nasıl değerlendireceğimizdir. Geçen zamanı değerlendirememenin sebep olduğu can sıkıntısı yaşadığımız zamanı ya da gelecek zamanı değerlendirmeye mani olmamalıdır. Söz konusu can sıkıntısı enerjinin azalmasına, motivasyonunun düşmesine sebep olmamalıdır. Bilakis geçenin telafisi için daha fazla enerji ve motivasyonla bugün ve yarın ne yaparım da hem bugün ve yarını kurtarır hem de dün kaçırdıklarımı telafi ederimin hesabı yapılmalıdır. Şayet not ortalamam bu dönem düştü ve şu an dönem bitti ise telafi için bir sonraki dönemi beklemeden öncelikli olarak bir sonraki dönemin derslerinin çalışmalarına ve okumalarına şimdiden başlamalıyım. Ayrıca ders bilgisi dışında alanımla ilgili sahip olmam gereken bilgi ve becerileri kazanmak için çalışma yapmalıyım. Dönemin başlamasıyla da heyecanla, ümitle, azimle dört elle yapmam gerekenlere sarılmalı, geçmişte yaşadığımı bugün ve yarın tekrar tekrar yaşamama konusunda çok daha dikkatli olmalıyım.


Mehmet Dinç'ın Yazısı.