Kısa hayatım boyunca birçok sıkıntı ile karşı karşıya geldim. Bu sıkıntılardan öğrendiğim en büyük şey hemen pes etmemem gerektiği oldu. Ama bu gerekliliği her zaman yerine getiremiyor, pes ediyorum. Pes etmemek için, sıkıntıların karşısında dik durabilmem için kendimi nasıl motive edebilirim?

Sıkıntılar hep olacak ve her halükarda pes etmemek önemli. Bunun için temelde dikkat etmemiz gereken belli noktalar var. Bunlardan birincisi nedenin sağlam olması. Nietzsche’nin bu konuda çok güzel bir sözü var: Nedeni sağlam olanın nasılı olmaz diye. Yani neden pes etmemem, neden ayakta durmaya, mücadele etmeye devam etmem gerektiği konusunda nedenlerim sağlam ise o zaman nasıl pes etmem, nasıl mücadeleye devam ederim sorunları bir şekilde çözüme kavuşurlar. Dolayısıyla hayallerimizin, hedeflerimizin, ideallerimizin nedenlerini çok çok iyi düşünmemiz ve bu nedenlere çok çok derinden inanmamız gerekiyor. İkinci olarak hayat tarzımız tabiatımıza aykırı olmayacak. Hayat tarzımızı şartlarımız, imkanlarımız doğrultusunda doğru bildiğimiz ve doğru bulduğumuz çerçevede yaşamaya gayret edeceğiz. Tabiatımıza aykırı bir hayat tarzı, gücümüzü hızlıca tükettiği gibi, zorluklar karşısında mücadele azmimizi de düşürür. Üçüncü olarak çok hızlı gitmemeye, çabuk sonuç beklentilerine girmemeye dikkat edeceğiz. Ne kadar hızlı gidersek o kadar çabuk yoruluruz, ne kadar çabuk beklersek o kadar hızlı pes ederiz. Her şeyin bir ritmi var, o ritmi hissedip ayak uydurarak seyretmeliyiz. Dördüncü olarak tarihte ve günümüzde yaşayan, pes etmemeleri ve mücadelelerini hiç bırakmamaları ile mâruf insanların hayatlarını okumalı, düşüncelerini bilmeli, davranışlarını örnek almalıyız. Beşinci olarak da pes ettiysek bir şekilde kendimizden vazgeçmeden, artık pes ettim geri dönüşü yok demeden, defteri mağlubiyetle kapatmadan yeniden ayağa kalkmaya, yeniden niyet etmeye, yeniden mücadeleye başlamaya ve halihazırdaki pes etmek gibi görünen durumu pes etme gibi değil de ara verme gibi kabul edip kaldığımız yerden devam etmeye çalışalım. Göreceğiz ki hayat mücadelemizde geriye dönüp baktığımızda kendimiz ile ilgili kanaatimiz pes edip etmememize göre radikal olarak değişecektir. Yaşamaya gayret etmek en iyisi olacaktır.


Mehmet Dinç'ın Yazısı.