Alaaddin Serhan Yaman

GENÇ sadece bir dergi değil. Bunun ötesinde sahip olduğumuz heyecanımızı ve yeteneklerimizi, dünyamızın daha güzel bir yer olması niyetiyle kurduğumuz hayallere en verimli biçimde hasretmemize imkan sağlayan bir mecra. Gençlik, gönüllülük ve girişimciliğe ilişkin meseleler GENÇ’in olmazsa olmazı ve hatta yapı taşı. Zira GENÇ, 150’yi aşkın sayı boyunca ürettiği muhteva ile ortaya birçok söz koydu; bununla da sınırlı kalmayıp sözlerini fiiliyata aktarma gayretiyle çeşitli alanlarda gönüllü çalışmalar yürüttü.

Dergimizin geçmiş sayılarında, sivil topluma ve bilhassa Genç Gönüllüler’e ilişkin haberlerin derlendiği “Gönüllü Haberler” sayfası mevcuttu. Fakat bu sayfaya bir müddet ara verilmiş; bu ihtiyaç, röportajlarla ve satır arası notlarla tatmin edilmeye çalışılmıştı. Bu minvalde yokluğu fark edilen ve birçok okurumuz tarafından akıbeti sorgulanan “Gönüllü Haberler” sayfasını dergimizin 152. sayısında okuruyla tekrar buluşturmaya niyet ettik. Bu sayı ile birlikte, ayın öne çıkan gönüllü haberlerinin yanı sıra özellikle gençlere ilham olabilecek sivil toplum çalışmalarını sizlere aktarma gayreti içinde olacağız.


GENÇ'ın Yazısı.