Alaaddin Serhan Yaman

2017 yılında kurulan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), gençlik alanında çalışan hatırı sayılır sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmiş; kurumların tanışıklıkların artması ve ortak iş yapma kültürlerini geliştirmelerini hedeflemişti. Buradan hareketle TGSP üniversite birimi tarafından 2019, “pratik ittifaklar yılı” olarak adlandırıldı ve ilan edildi. Böylece hedef kitlesi üniversite gençliği olan sivil toplum kuruluşları küçüklü büyüklü birçok ortak işlere imza atacak; edindikleri bilgi birikimlerini ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşacak.

Pratik ittifakların faaliyet enflasyonunun ateşini söndüreceğini, yapılan işlerin kalitesini artıracağını ve bu işbirlikleri ile nitelikli çalışmaların daha geniş çevrelere yayılacağını ümit ediyoruz.


GENÇ'ın Yazısı.