Birgün bir zât Hz. Osman (r.a)’a gelerek şöyle dedi:

“–Ey mâl sâhibi zenginler! Bütün hayrı alıp götürdünüz; zira malınızdan tasadduk ediyorsunuz, köle âzâd ediyorsunuz, hacca gidiyorsunuz ve infakta bulunuyorsunuz!”

Hz. Osman (r.a):

“–Siz gerçekten bize gıpta ediyor musunuz?” diye sordu.

O zât:

“–Evet, vallahi size gıpta ediyoruz!” dedi.

Bu sefer Hz. Osman (r.a) şu cevâbı verdi:

“–Allah’a yemin ederim ki, bir kimsenin zorluk çekerek infâk ettiği bir dirhem, sahip olunan bir çok malın içinden infâk edilen on bin dirhemden daha hayırlıdır.” (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, VI, 612/17098)


Alican Tatlı'ın Yazısı.