Gökhan Gök

“Çete” kelimesi aslen Arnavutça olup Arnavutların silahlı eşkıyalara taktığı isimdir. Türkçede ise genellikle oluşmuş düzen içerisinde kendilerine yer arayan ve bu yeri sağlamlaştırmak için şiddete yönelen kişilerin oluşturduğu gruplardır. Çeteler, illegal işlerle anılır ve yaptıklarının illegal olması herkes tarafından normal karşılanır.

Günümüzde, bozulan ahlaki ve saygı-sevgi yapısının oluşturduğu tahribatlar okullara da sıçramıştır. Özellikle lise çağındaki kişilerin karşı arkadaş çevresi ile fikir ve zevk farklılıklarının olmasından kaynaklanan gruplaşmalar, okullarda çetelerin oluşmalarına neden olmaktadır. Liseye giden öğrenciler tarafından bu şiddete eğilimli gruplaşmalar lise ortamında, okul idaresinden sonraki bir diğer otorite olarak kabul edilmektedir. Okullarda meydana gelen bu gruplaşmalar, zararlı olmasına rağmen okuldaki öğrencilere daha da cazip gelip çeteleşme eğilimlerini arttırmaktadır. Liselerdeki çetelerin bu gruplaşma nedenlerinin aslında yanlış olan ama kişileri çete oluşumuna karşı cezbeden durumlar da vardır.

Mesela, güven duygusu. Güven duygusunu hat safhada hissetmek isteyen öğrenciler, genellikle bu gruplarda “lider” sıfatını alarak gruplaşmanın oluşumunu başlatırlar. Bu hazzı tadanlar, kendisine özenen ve bu fikri cazip bulanları da kendi çetelerine dâhil etmeye çalışırlar. Ne yazık ki uğraşları çoğu zaman geri çevrilmez, aksine teklif edilen kişi bu oluşumu başkalarına da özendirir.

Röportaj yaptığımız X Lisesi`nin Y adlı öğrencisi, bizlere okulda neden bir çete oluşturduğunu ve bunu neyin hangi duyguların kışkırttığını anlattı:

- Çete gibi bir oluşum içinde yer almam ve bunda önderlik yapmamda, okulun benim kontrolümde olmasını istemem yatıyor. Bir sorun ya da kavga olduğunda kalabalık olarak bize sataşanlara karşı gücümüzü göstermek ise apayrı bir nedendir. Her insan güçlü olmak ister, sen istemez misin?

- Beraberlik sağlanmadan önce bir lidere ihtiyaç vardır ki bu lider en gözü kara bizim tabirimizle “delikanlı bir psikopat” olmalıdır. Bu gözü kara ilk önce tek başına büyük işler başarır; birkaç adamı dövme, kalabalığa karşı meydan okuma vs. Sonra herkes her zaman güçlü olmak istediği için bu kişinin yanında istesin ya da istemesin yer alır. Bir de bazı ortak noktalar varsa bu çete oluşumu tamamıyla kaçınılmaz olur. Hemen birleşme sağlanır. Herkesin düşmanı vardır ve bir bir düşmanlar sıralanır sonra ise hepsi yakalanır ve icabına bakılır. Salvo…

- Başkalarının bizden korku duymasını istemek de çok farklı bir duygudur. Çoğu insan tarafından öcü değil de çok güçlü olarak algılanmamız ve görülmemiz bizi mutlu ediyor. Biz hep korkulan, en büyük olmak isteriz. Korku, saygıyı getirir.

- Unuttuğumuz bir faktör daha var. Bu faktör çete oluşumunun en önemli çekiciliğidir. Bizi çeteye iten ana maddedir. Kızlar... Evet, her erkek kızlar tarafından beğenilmek istenir. Biz bununla da yetinmeyip onların gözünde daha çekici görünmek istiyoruz. Adam dövmemiz, saygı duyulan ya da korkulan olmamız onların fazlasıyla hoşuna gitmektedir. Çünkü her erkek beğenilen olmak isterken her kızda güçlü bir ortamda yer almak ister.

Evet, adını vermek istemeyen kardeşimizle yaptığımız diyalog bu. Kardeşimize bu işlerin sonunun olmadığını anlatsak da nafile. Ama biz yine de uyarımızı yapmaktan geri durmayalım: Çetem var diyen diğer arkadaşlar bu sözlerim hepinize; hiçbir şey şiddetle çözülmez sadece ertelenir. Ertelemek birikmeye neden olur. Biriken herşey her zaman daha ağır ve çekilmez olur. O yüzden bırakalım bu şiddeti, çeteleşmeyi… Derslerde başarıya odaklaşalım. Şahsımıza duyulan saygı ve sevgiyle yetinelim. Her zaman "en iyi" olmayı samimice isteyelim. Çünkü, "iyiler her zaman kazanır."


GENÇ'ın Yazısı.