Alaadin Serhan Yaman

21-26 Nisan tarihleri arasında Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Keneşi İkinci Genç Liderler Forumu ve Türk Dünyası Gençlik Kültür ve Sanat Festivali’nde ülkemizi Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 9 kişilik heyet temsil etti. Bu uluslararası toplantıda Türkiye’yi ve Uluslararası Genç Derneği’ni temsilen Muhammet Çağrı Akalın da bulundu. Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’dan gelen delegelerin katıldığı bir panelin de düzenlendiği ziyarette, esas olarak Türk Keneşi çerçevesinde gençlik iş birliğini güçlendirmenin yolları, üye devletlerde yaşayan gençliğin beklentileri, Türk Keneşi’nin mevcut ve gelecekteki faaliyetlerine ilişkin öneriler ve bunların gelişim perspektifleri üzerinde durulduğu Muhammet Çağrı tarafından bize aktarılanlar arasında.


GENÇ'ın Yazısı.