Sanırım hepimiz bir savaşın içinde olduğumuzun artık farkındayız. Bu bildiğimiz savaşların ötesinde farklı bir boyutta. Fakat farkındalığımız sadece bir savaşta olduğumuz kısmında kalıyor, ya da eski savaşlarla aklımızda eşleştiriyoruz. Yanlış yapıyoruz!

Nasıl bir savaş içinde olduğumuzu ve ülke olarak bu savaşta ne kadar geride olduğumuzu gelin bizden dinleyin.

Şu an içinde bulunduğumuz dünyada en büyük güç satma gücü. Tabii satarken de artık farklı taktikler, soyut kavramlar devreye girdi. Satışın en önemli enstrümanı olan reklamcılık teorilerinin artık çürüdüğünü ya da reklamcılığın evrim geçirdiğini görmemiz gerekir. Nedir bu?

Bizim yakınından bile geçemediğimiz bir bilim Markalaşma!

Neden yakınından geçemiyoruz? Bizim de çok büyük şirketlerimiz yok mu?

*** Bu videomuzdan sonra bu konuyla ilgili bir rapor ve yol haritası hazırlayıp ilgili mercilere ulaştırmak gayesindeyiz. Kendimize örnek bir ülke marka modeli belirleyerek bu modeli ülkemize de uyarlayabilmek için…

O zaman, hepiniz bu aleme hoş geldiniz!


GENÇ'ın Yazısı.