Gençlerin “öncü” olarak gördüğü, “lider” olarak kabul ettiği, “kanaat önderi” şeklinde algıladığı pek çok insan var. Lakin yıllar geçtikçe, kah liderlerde aranan özellikler, kah öncülerin klasik çerçeveleri, kâh da kanaat önderlerinin alışılagelmiş tanımları değişiyor, farklılaşıyor, çeşitleniyor. Bu manada, Ocak sayımızda, bu konuyu farklı açılardan ele alarak bir dosya çalışması hazırladık. Gençlerle birebir görüşmeler yaparak: “Lider deyince aklına ne geliyor, öncü olarak gördüğün insanlarda seni etkileyen nedir, senin dünyanda hangi insanlar kanaat önderi sınıfına giriyor?” gibi sorular sorduk. Aldığımız cevaplar hem güzeldi hem de manidar oldu. Bu ay bir nevi, dosyamız vesilesiyle gençliğe ilham olan, gençlerin peşinden gittiği ya da gençlere sıcak/samimi gelen insan tipini konuşmuş, tartışmış olduk. Ayrıca usta isimlerle röportajlar yaparak, konuyla ilgili çeşitli görüşler alarak “lider, öncü, kanaat önderi” gibi kavramların teorik zeminini konuştuk. İstifadesi bol olsun.

Lider Sonunu Getiren Değil Sonucu Değiştirendir

S. Bilgehan Eren / Strateji ve Kurumsal İletişim Uzmanı

Son yıllarda lider marka, lider oyuncu, şirketler grubu lideri, parti lideri, kanaat lideri (opinion leader), lider havayolu şirketi gibi kavramlar hayatımızdan hiç eksilmiyor. Ürünlerden insanlara her şeyden liderlik iddiası son sürat yayılıyor. Çoğu zaman da ‘lider’ kelimesi yanlış bir algı ve kullanım sonucu ‘yönetici’ kelimesinin yerine ikâme ediliyor.

Peki, lider kimdir, liderlik nedir, lider ve yönetici arasında nasıl bir fark vardır?

‘Lider’ kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Lider, etkileyici bir vizyon ortaya koyan ve insanları bu vizyon peşinde birleştirebilen kişidir. Liderlik ise “Bireylerin yaratılan vizyona dönük olarak bir araya gelmesini, istekli ve coşkulu olarak ortak hedefleri benimsemesini ve bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için güçlenerek bütün varlıkları ile katkıda bulunmasını sağlayan enerjik bir süreç.” olarak tanımlanabilir.

Lider; birleştiren, harekete geçiren, değişimi canlı tutan, bir yerden bir yere giden, yapılmamışı yapan, mevcut durumu değiştiren kişidir. Zira liderlik, değişim ve dönüşümle ilgilidir. İşte bu noktada da yöneticilikten ayrılır. Yönetici mevcut durumu koruyan kişiyse, lider durağanlığı ve statükoyu reddeden, yeni açılımlar peşinde koşan kişidir.

Yukarıdaki tanımda, “Lider, etkileyici bir vizyon ortaya koyan ve insanları bu vizyon peşinde birleştirebilen kişidir.” demiştik. Peki vizyon nedir? Vizyon, geleceğin resmidir. Gelecekte olmak istenilen noktadır. Vizyon; bir futbol takımıyla ilgili olabileceği gibi (beş yıl sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak), bir ülkeyle de ilgili olabilir (dünyanın en iyi ekonomisine sahip ilk üç devletten biri olmak).

Vizyon, hayal gücü ve kreatif zekâyla direkt bağlantılıdır. Ama her daim de analitik zekâyla desteklidir. 19 yaşındaki genç sultan II. Mehmed’in hayali, İstanbul’u fethetmekti. Bu öyle güçlü ve sürükleyici bir hayaldi ki Konstantinopolis surlarını yıkmak için dünyanın o döneme kadar görmediği büyüklükte toplar yaptırmasına, karadan gemileri Haliç’e indirmesini sağladı. Şu durumda vizyon ne kadar etkileyici ve büyük olursa, onu ortaya koyan lider de o nispette etkileyici ve büyük oluyor. Andre Gide’nin dediği gibi, “İnsan, kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe; yeni okyanuslar keşfedemez.”

Liderlik Ortak ve Cazip Bir Hedeftir

Liderliğin olmazsa olmazı vizyon bahsini kısaca toparlarsak; gelecekte elde edilmesi imkansız olmayan, buna karşılık kolaylıkla da elde edilemeyen ortak ve cazip bir hedeftir. Vizyon, kararlara yön gösterebilecek kadar hedefe odaklı, diğer yandan inisiyatif kullanmayı teşvik edecek kadar da esnek olmalıdır. Lider; kriz anlarında ortaya çıkan, detaylarla fazla zaman harcamayıp resmin tamamını görmeye çalışan, hedef(ler)e ulaşma sürecinde insanların içindeki tutsak kalmış enerjiyi çıkararak ateşleyen bir iletişim ustasıdır. Hedeflere ulaşıldığında ise ‘biz’ duygusuyla ortaya çıkan ve başarıyı paylaşan kişidir.

2500 yıl öncesinden Çinli filozof ‘Lao Tsu’ şöyle diyordu:

“İnsanlara öncülük etmek için yanlarında yürü; çünkü en iyi liderler, varlıkları hissedilmeyenlerdir. Daha az iyisi, insanların hayran olup övdükleridir. Daha da az iyisi, insanların korktukları ve hiç iyi olmayan, insanların nefret ettikleridir. En iyi liderin işi tamam olduğunda insanların diyecekleri şey şudur: Bunu biz yaptık!”

Son söz, liderlik üzerine yazdığı kitaplar 13 milyonun üzerinde satan bir iletişim ustası John Maxwell’den: “Kendini lider zannedenin takip edeni yoksa kişi sadece yürüyüşe çıkmıştır!”


“Çocuklarınıza Sütle Birlikte Kur’an’dan Öğütler Verin. Boyları Büyürken, Kalpleri ve Bakış Açıları da Büyüsün.”

Ömer Muhtar

İtalyanlara karşı Libya’da yürütülen hareketin lideridir. Lakabı “Çöl Aslanı”dır. İyi bir dini eğitim gördükten sonra El-Kasr’daki Senusi tarikatının lideri olur. Osmanlı’nın son zamanlarında Libya’daki direniş hareketine gönüllü olarak katılır ve sonrasında 1922 yılında yönetime gelen İtalyan yanlısı kadronun sömürgeleştirici politikaları yüzünden yeniden bir direniş başlatır.


Hayat O’nun İçin Sebepler Zinciridir

Ebra Nur İrdam / Öğrenci

Bir insanın örnek olmak için taşıyacağı vasıfların en başında nezaketi gelir. Gören biri halinden etkilenir, ne insana ne doğaya kendinden bir zarar gelmez. Yürüyüşü adeta toprak ben sendenim der, tevazuu ise başında bir taçtır.

Müminler onun elinden ve dilinden emindir. “Gönüller yapmağa geldim” mütebessimliği çehresindedir. Dilinden çıkan sözler birilerinin gönlüne batmaz. Hayat onun için sebepler zinciridir. Her olanda hayır görür, öfkesi yanlışadır, şahsa değil... Aslında Benim için örnek olan müminliğini sünnet-i seniyyeye göre yaşayan herkestir.


Öncüler Herkese Aynı Reçeteyi Uygulamaz

Ahmet Kürşat Arslan

Benim dünyamdaki öncü insanların, kanaat önderlerinin en önemli vasfı, hiç şüphesiz güvenilir insanlar olması gelir. Tabii güvenilir olmaları onları tek başına kanaat önderi ve öncü yapmaya yetmez bunun yanında, merhametli, olumsuz şartlar altında dahi dengesini bozmayan, insani ilişkilerde pozitif, insanlara umut aşılayıp yüreklendiren, onların problemleri için çözüm arayan, onları daima gelişmeye yönlendiren teşvik edip destek olan, cömert, samimi, güler yüzlü, vefakar, yaptığı işlerden insanlara ait en ufak menfaat beklemeyen vb. gibi bir çok vasıflara sahip olmaları da gerekir.

İlişkilerini bir menfaate bağlayarak veya başkaları tarafından pohpohlanarak gençlerin önüne sunulan sahte rol modellerden gerçeklerini ayıran en temel özellik bu hasletlerin kendiliğinden ve doğal bir biçimde kişinin karakterine yerleşmiş olmasıdır. Hani bu kişiler çelik gibi bir iradeye sahip olup değişen şartlar altında duruşlarını değiştirip bozmaz dün ak dediklerine bugün kara demezler. İnsanları tanıma hususunda gerçekten uzmandırlar. Herkese aynı reçeteyi uygulamaz kişinin seviyesine ve durumuna uygun reçeteler üretirler. İnsanların farklı tabiat ve mizaçta olduklarının farkındadırlar. İnsanlara üsten bakmaz daima tevazu sahibi ve alçakgönüllüdürler. Yaptıkları işte asla birinci planda görülmeyi sevmezler.

Bu sınıfı neye göre oluşturduğum ise bizim toplumumuzun milli manevi ve ahlaki değerlerin dahası tüm insanlığın hayran olduğu dürüstlük, cömertlik, samimiyet, tebessüm, fedakarlık, güven vb. tüm güzel hasletlerin bulunup bulunmamasına göre bir sınıflandırma yapmaktayım.


Liderin Ne Dediği Kadar Ne Kadar Samimi Olduğu da Önemli

Halit Bekiroğlu

Liderlik orta yaşlılar için büyük ölçüde; makuliyet, akl-ı selim davranmak ve gerçekçilik üzerinden anlam kazanır. Ama gençlere gelince samimiyetin ve duyguların çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Rasyonellik bunların akabinde gelir bence. Çünkü genç yapısı gereği deli-doludur, deli-kanlıdır. Enerjisi ve heyecanı zirvededir. Bu husus bir olumsuzluk değil tam aksine gençlik evresinin bir gereğidir. Bu durumda fazlasıyla durgun, fazlasıyla gerçekçi ve akılcı liderlik tipinin ötesinde dinamik, görece genç ve heyecanlı liderlerin gençleri daha fazla etkileyeceğini düşünüyorum.

Böyle lider tipleri, sanılanın aksine gençleri gerçeklikten koparmaz. Bilakis vakıayı bilmekle birlikte ona teslim olmak yerine ideal olana doğru yol almayı sağlar. Ki toplumların gelişimi ve özellikle bugünkü toplumsal yapımız ancak gençlerin çığır açan ve kalıpları yıkan idealizmiyle gerçekleşir kanaatindeyim.

Renkli ve Çok Yönlü Olmak Lazım

Görebildiğim kadarıyla günümüz gençleri renkli ve çok yönlü lider tiplerinden hoşlanıyorlar. Standart duruşları, davranışları, sözleri olan liderler yerine; mizahı ve esnekliği barındırabilen ama tüm bunları sahici ve samimi bir şekilde bütün doğallığıyla ortaya koyabilen liderleri daha çok tercih ediyorlar.

Önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak kadar bilgiyle ve iletişimle hemhal olan gençler liderin salt manevi yönüyle temayüz etmesini yeterli görmüyor ve hayatın içinde olmanın gereği olarak bugünden, teknolojiden, dünyadan hiç olmazsa ana hatlarıyla anlamasını istiyorlar.

Dolayısıyla diyebiliriz ki gençler; bir taraftan idealist, heyecanlı, fedakar, samimi lider tipini önemserken bunun yanında yetkin, gerçekçi, sahici, sempatik, çok yönlü olmasını da bir o kadar önemsiyor…

Hayatımın bu evresine kadar beni etkileyen liderler genellikle çok yönlü özellikleri olan liderler oldu. Kendini bütün yönleriyle geliştirebilmiş ve adeta her yönüyle de öncü olabilen kişiler çok mümkün olmasa da önemsediğim bazı alanlardaki öncülükler beni etkiledi. Bazen ilim hayatında öncülük yapanlar, bazen maneviyat, siyaset, sanat, spor gibi alanlarda gayretkeş olup yol açabilen ya da yol gösterebilen isimler dikkatimi çekti ve makul olabilenlere imrendim. Ama en çok etkilendiğim; hem maneviyatı, hem ilmi, hem de başka bir takım yetenekleri/boyutları birlikte yürütebilen şahsiyetler oldu.

Bununla birlikte sahiciliği, samimiyeti, gayreti yetenekle buluşturabilen öncüler beni daha derinden etkiledi diyebilirim. Çünkü yetenek bir yere kadar cazip gelebiliyor. Yeteneğin derinlerimize nüfuz etmesi, kalıcı bir şekilde bizi etkilemesi ve bizde iz bırakması ancak içten tutumlarla söz konusu olabiliyor. Bu açıdan bakınca liderin bilgiyi, eylemi, duyguyu birleştirebilmesi veya uyumlu sürdürebilmesi insanlar üzerinde çok daha etkili olmaktadır. Çünkü kişinin ne dediği kadar, dediğini ne kadar yaptığı, yaptığını ne kadar samimi yaptığı mutlaka insanlarda karşılık buluyor.


“Yakında Bizim Büyük Ölümlerimizi Duyacaksınız, O Zaman Alınlarımızda Şu Yazılacak: Bizler Direndik! İleri Atıldık ve Kaçmadık!” 

Şeyh Ahmed Yasin

Filistin’in kurtuluşu adına yürüttüğü faaliyetler yüzünden İsrail cephesinde nefret figürü haline gelir. İsrail’e esir düşmüş ve hapislerde yıllar geçirmiş ve 2 MOSSAD ajanı ile takas edilip Gazze’ye dönmüştür. 22 Mart 2004 tarihinde sabah namazı çıkışı evine dönerken İsrail’in füze saldırısı sonucu şehit edilmiştir.


Kanaat Önderi Danışılacak Kişidir

Hazel Canbaz / Öğrenci

Kanaat önderi denildiğinde aklıma fark ettiği bir sorunu çözmeye çalışan ve bu minvalde azimli, önder, yönetici vasıflarına sahip birisi gelir. Lider olacak kişi çevresi tarafından benimsenecek birisi olmalı, savunduğu şeylerin izlerini insanlar onun hayatında görebilmeli, onun bulunduğu çizginin doğru çizgi olduğuna kanaat getirecekleri bir kişi olmalıdır. Kanaat önderi olabilecek kişiler bir şeyh, kendini düşünceleriyle kabul ettirmiş bir siyasi, savunduğu tezlerle insanların fark edeceği yeni bakış açılarına kapı aralayan bir bilim adamı olabilir. Kendi adıma düşündüğümde; tez danışman hocamı, her konuda fikir alışverişi yapabileceğim, herhangi anlam veremediğim bir konuda danışabileceğim, bir şey hakkında kanaatimi kesinleştirmek için başvurabileceğim kişi olarak görüyorum. 


Örnek Olacak Liderler Arıyoruz

Abdullah Musab Adalan / Fizyoterapist

Lider, önder, öncü, ağabey hangi ismi kullanırsak kullanalım gençler olarak bizlerin her daim ihtiyaç duyduğu, takip etmek için arayışta olduğu kimseler.

Peki ama nasıl bir lider kendi ardından yürütür, hangi özellikleri barındırmalı kendisinde bu kişiler?

Öncelikle gençlerin ilk beklentisi onları dinlemeleri ve anlamaları, yani çağını ve toplumu okuyabilen kültür ve gelenek bilgisine sahip ve bu bilgiyle hem yetişkin hem de gençlerin ihtiyaç ve eğilimlerini anlayabilecek ufka sahip biri. Yine kendisi ya da yakınları için değil, ümmet coğrafyamızda nerede, ne zaman bir haksızlık ve zulüm görse bedelini göze alarak onun karşısında durabilecek bir lider.

Sonra genel kültür sahibi, hitabeti kuvvetli, karizmatik biri olmalı...

Bunun dışında kendini toplumdan soyutlamamış, söylemleri ve eylemleriyle hayatın tam içinde fakat bu söylem ve eylemleri birbiriyle çelişmeyen duruş sahibi bir lider arayışındayız bizler.

Yine bir ağabeyimizin sözüyle:

“Kulakların lafa doyduğu bir dönemde gözler yaşantısıyla örnek olacak adamlar arıyor.”

Yani bizler nasihatleri önemsiyoruz ama laf kalabalığı yaşanan her yerden farklı seslerin çıktığı bu devirde yaşantısıyla bize örnek olacak ve bizleri arkasından sürükleyecek liderler arıyoruz.


Gönüllülük Esassa Eylemler Verimli Olur

Sadık Enes Çetinkaya / İnşaat Mühendisi

Lider denince aklıma insanların o liderin arkasında gönüllü bir şekilde durması geliyor. Liderin planladığı eyleme, liderlik ettiği topluluk hevesli bir biçimde sarılır ve harekete geçerler. Bu durumda ne liderin insanlardan ne de insanların liderden bir çıkar beklentisi yoktur. Ortada gönüllülük esas olunca liderin eylemleri hep verimlidir ve işe yarar.


“Suçum Allah’tan Başkasına Kulluk Etmemek. Bize Kulluk Et Dediler Ben de Asın Dedim.” 

Abdulkadir Molla

2009 yılında Bangladeş’te kurulan Uluslararası Suçlar Mahkemesi’nde yargılanan, 5 Şubat 2013’te savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla bağlantılı 6 iftiranın 5’inden mahkum olan Abdülkadir Molla ömür boyu hapis cezası alır. Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 17 Eylül 2013 tarihinde Abdülkadir Molla’ya verilen ömür boyu hapis cezasını idam cezasına çevirir. 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm girişimlerine rağmen idam edilmiştir.


Bütünü Daha İyi Görüyorlar

Hafize Kübra Eğilmez / Öğrenci

Toplumların bir adım önündeki insanlarda gördüğüm kadarıyla, bütünü diğer herkese göre daha iyi görebiliyorlar. O bir adımı attıracak olansa kendini tanıması ve dolayısıyla zaman, mekan bilgisine sahip olmasıdır herhalde. Böylece insanlığına yaptığı geri dönüş çabası ona sadece yaşayarak gösterebileceği bir anlayış katıyor. (Var)olduğu yerden gelen bütüncül bakış ise ona görüp duydukları arasında bağlantılar kurup, yorum yapmasını sağlayabilir.

Sorumluluğu ise insanların ihtiyaçlarını giderecek şekilde yaptığı gerçekçi yorumlara öncelik sırası belirleyip, herkese kucak açan ince, güzel, güncel, özenli, hikmetli bir dille bıkmadan, usanmadan hatırlatmalar yapmak, yararlı çözümler sunmak. Cennet, sanki şu yokuşu çıkınca hemen sağdaymış gibi umut verip, zor yolu aşmaya cesaretlendirmek, hayatı yaşamayı göstermek. Bir önderin şuan hala dünyada olması gerekmez. Belki o yokuşu çoktan çıkmış gitmiştir. Ama yolun sonunu göremeyen bizler için her birimizin ayrı ayrı akıl ve kalbiyle sağa döndüğünden emin olduğu biri olmalı.


Nedir Bizi Tatmin Edecek Essahlı Lider Tarifi?

Muhammed Masum Kır / Grafik-Tasarımcı

Karizmatiği, hümanisti, otoriteri... Bizi tatmin etme çabasında olan bir çok akademik tanım. Peki kardeşim, nedir bizi tatmin edecek essahlı lider tarifi? El-cevâp: Kadim geleneğimizden mündemiç, “Öncülerin Menzilindeki Öncü” tâ ki nisbet noktası “Kutlu Öncü’ye” dayanan... Al heybene koy bunu.

Öncü/önder deyince hatrıma birkaç mısra düşer mu’tad olarak: Osman Sarı’dan “Önden giden atlılar” yahut Ahmet Mercan’dan “Bir önder var önümde, yürür çağlara!”

Meşaleyi tutan, ilk kıvılcımı çıkartan “Hareketin” hareketli abileri beni her zaman şu müstear isimleriyle cezb etmişlerdir: Serdengeçtiler. Bu isim zımnîdir, “Yok hayır değiliz” deyip tevazu gösterseler bile onlara mahfuzdur. Zira canlarından geçmeden bu yola baş koymamışlardır, biliriz. Sizce bundan etkilenmemek, aynı menzilin yolcusu olmak için can atmamak mümkün mü?


Networkünü Genişletebilmiş Kişi Liderdir

Hüseyin Yavuz / İletişim Uzmanı

Benim için lider öncelikli olarak sosyal ve etkileme kabiliyetine sahip insandır. Çok konuşan ya da korkutucu olan değil karşısındakine çokça değer verdiğini hissettiren, çokça gülümseyen biri lider olabilir. Lider kişi “haydi” dediğinde ülkemiz ölçeğinde yüz bin kişiyi arkasından getirebilen kişidir. Liderler birçok ortamda sosyal statü ya da dini eğilimler gözetmeksizin insanlara hitap edebilmelidir. Mehmet Lütfi Arslan abimizin de bir konuşmasından örnekle bitirecek olursak “Bana networkünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” cümlesinden yola çıkarak lider kişi networkünü hem yatay hem dikey konumda genişletebilmiş kişidir.


En Çok Etkinlendiğim Özellik: Davasına Olan Samimiyeti

Muhammed Fatih Aktı / YediHilal Üniversiteler Başkanı

Benim için liderin söylemleri ve eylemleriyle insanları peşinden yürütmesi gerekir,

Adaletli, dürüst, güvenilir olmak en büyük özellikleri olmalıdır,

Davası için en büyük fedakarlıkları önce kendisinin yapması gerekir,

İnsanlara yol gösterici olmalıdır,

Sorun odaklı değil çözüm odaklılığı ağır basması gerekir,

İstişareye önem vermeli, bilmediği her işi bir bilene danışmalı,

Öncü olarak gördüğüm insanlarda beni en çok etkileyen özellikleri ise;

Yol arkadaşlarıyla olan muhabbetleri ve davalarına olan samimiyetleridir,

Ehli sünnet ve cemaat çizgisinde olmaları, istişareye önem vermeleridir,

Yapılan her güzel işin kendilerinden değil Allah’tan olduğuna iman etmeleridir.


“Sonunu Düşünen Kahraman Olamaz.” 

Şeyh Şamil

İmam Şeyh Şamil Kuzey Kafkasya halklarının, Avar kökenli politik ve dini önderi. Kafkas Savaşı’nda Rus karşıtı direnişin lideri ve Dağıstan’la Çeçenistan’ın 3. İmamı. “Kafkas Kartalı” olarak da bilinir.


Liderler Köprü Oluşturur

Selim Çavuş

Avcının biri kuşlar için tuzak hazırlamış, üzerine taneler serpmiş ve bir kenara gizlenerek beklemeye başlamış. Bu sırada da gökyüzünde bir güvercin sürüsü belirmiş. Güvercinlerin lideri, taneleri görünce, arkadaşlarını taneleri yemeleri için yere indirmiş. Fakat birden ne olduğunu anlayamadan tuzağın içinde kalmışlar. Bütün güvercinlerle lider güvercin çırpınmaya başlamış ve büyük bir kargaşa olmuş.

Birden güvercinlerin lideri şöyle seslenmiş:

“Derdinize çare ararken aranızdaki birliği ve dayanışmayı bozmayın, hiçbirinizin canı arkadaşlarınızın canından daha değerli olmamalı. Hepimiz birbirimizle yardımlaşarak ve tek bir kuş gibi uçmalıyız. Bu sayede her birimiz, birbirimizin sayesinde kurtulmuş olacak.”

Bunun üzerine güvercinler liderin emriyle hep birlikte kanat çırpmış ve üstlerini örten ağla birlikte havalanmışlar. Ağın havalanması ile de hep birlikte kurtulmuşlar. Çözümde görev almak… Sanırım bütün mesele bu…

Peki bana göre lider kim? Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişi olarak tanımlayabilirim.


Liderim Nasıl mı Olsun?

Ebubekir Yılmaztürk / Öğrenci

Bir kere en az 1.80 cm olsun. Konuştu mu dış mihraklar, sustu mu iç mihraklar titresin. Nefesi diyaframdan, malı da yerliden alsın. Hepimizi kucaklayacak kadar uzun kolları olsun. Herkese sevgi boncukları, gülücükler dağıtsın...

Kısa bir geyikten sonra:

Yürüyen bir liderin arkasından gitmek isterim. Güçlü adımlarıyla hareketi, sarih sözleriyle istişareyi hatırlatsın bana. Kenar-ı Dicle’deki kurdun kaptığı koyunu bilmese olur da, memleketteki her sürüden bir haberi olsun be abi! Dostu bilsin güven salsın, düşmanı bilsin korku salsın. Vaktini bilsin, zamanı okusun, tarihi de yazsın. Bizi bilen, bizden biri olsun ki nasıl yönetildiğimizi görünce, nasıl yaşadığımızı hatırlayalım.

Hepsinden önemlisi; zamanın şartları İslami bir düzeni kaldırır mı bilmem ama bize Allah’ı hatırlatsın, kendisi İslam olsun. Çok mu oluyorum bilmem ama, böyle liderim olsun; değil arkasından yürümek, önüne yol olurum!


Rasûlullah’ın Örnek Sîreti

Osman Nuri Topbaş

Eğer servet sâhibi zengin bir kişi isen, bütün Arabistan‘a hâkim olan, bilumûm Arap ulularını kendisine muhabbetle râm eden O yüce Peygamber‘in tevâzû ve cömertliğini tefekkür et! Eğer zayıf teb’adan biri isen, Mekke‘de zâlim ve gâsıb müşriklerin nizâm ve idâresi altında yaşayan Peygamber‘in hayatından örnek al! 

Eğer muzaffer bir fâtih isen, Bedir ve Huneyn‘de düşmanına galebe çalan cesâret ve teslîmiyet Peygamberi’nin hayatından ibret al!

Allâh göstermesin, eğer mağlûbiyyete uğradığın olursa, o zaman da Uhud Harbi‘nde şehîd düşen veyâ yaralanıp yere yatan ashâbı arasında secâat ve cesâretle dolaşan mütevekkil Peygamber‘i hatırla!

Eğer muallim isen, mescidde Soffa Ashâbı’na ince, rakîk ve hassas gönlünün feyzlerini aktararak ilâhî emirleri öğreten Peygamber‘i düşün!

Eğer talebe isen, kendisine vahiy getiren Cibrîl-i Emîn‘in önünde oturan Peygamber‘i tasavvur et!

Eğer öğüt veren bir vâiz ve emîn bir mürşid isen, Mescid-i Nebevî‘nin içinde ashâbına hikmet saçan Peygamber‘i dinle! O‘nun tatlı sesine kulak ve gönül ver!

Eğer hakkı müdâfaa etmek, hakkı teblîğ etmek, hakkı tutup kaldırmak istiyorsan ve bu husûsda seni destekleyen bir yardımcın dahî yoksa, Mekke‘de her nevi’ yardımdan mahrûm bir hâlde iken zâlimlere hakkı i’lân edip onları hidâyete dâvet eden Peygamber‘in hayatına bak!

Düşmana galebe çalıp onun belini kırdınsa, karşısındakinin inâdını kahredip ona üstün geldinse, bâtılı perîşân edip hakkı i’lân ettinse, Mekke‘nin fethi günü mukaddes beldeye gâlib bir kumandan olduğu hâlde, büyük bir tevâzû ile devesi üzerinde secde edercesine giren şükür hâlindeki Peygamber‘i gözünün önünde canlandır!

Eğer çift-çubuk sâhibi bir kişi isen ve oradaki işlerini yoluna koymak istersen, Benî Nadr, Hayber ve Fedek arâzîsine mâlik olduktan sonra onları ıslâh ve en iyi yolda idâre edecek şahısları iş başına getiren Peygamber‘den örnek al!

Eğer kimsesiz biri isen, Abdullâh ve Emine‘nin yetîmleri, ciğerpâreleri olan biricik Mâsûm’u, nûrdan Yetîm’i düşün!

Eğer yetişmiş bir genç isen, Mekke‘de amcası Ebû Tâlib‘in sürüsüne çobanlık yapan peygamber namzedi gencin hayatına dikkat et!

Eğer ticâret kervanlarıyla yola çıkan bir tâcir isen, Sûriye’den Busra’ya giden kâfilenin en ulusu olan zâtın ahvâlini mülâhaza et!

Eğer kadı ve hâkim isen, Mekke uluları birbirine girip vuruşacağı sırada Hacer-i Esved‘i Kâ’be’deki yerine koyma husûsunda O’nun âdil ve firâsetli davranışını düşün!

Ve tekrar gözünü târihe çevirerek Medîne’de, Mescid-i Nebevî‘de oturup darlık içindeki fakîrle varlık sâhibi zengini, huzûrunda müsâvî tutarak insanlar arasında en âdilâne bir sûrette hüküm veren O Peygamber‘e bir bak!

Eğer bir zevc isen, Hazret-i Hatîce‘nin ve Hazret-i Aişe‘nin zevci olan O mübârek zâtın temiz sîretine, derîn hissiyâtına ve şefkatine dikkat et!

Eğer çocuk babası isen, Fâtimatü’z-Zehrâ‘nın babası ve Hazret-i Hasan ile Hazret-i Hüseyin‘in dedesi olan bu zâtın onlara karşı davranışlarındaki ahvâlini öğren!

Senin sıfatın ne olursa olsun, hangi ahvâl içinde bulunursan bulun, akşam – sabah her vakit ve anda Hazret-i Muhammed -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-‘i kendin için en mükemmel bir mürşid ve en güzel bir rehber olarak bulursun…


GENÇ'ın Yazısı.