Mehmet Nişancı

“Sinema, insan oğlunun manevi, ahlâki, varoluşsal meselelerini derinlemesine anlatabilecek kapasiteye sahip yeni bir sanattır. Yönetmen, omuzlarında taşıdığı görevle öyle büyük bir sanatçıdır ki, başka hiçbir sanatçının kudreti bu yükü kaldırmaya yetmez. Bir sanat olarak sinema (film) ile sinema zanaatı endüstrisi (Boş vakitleri değerlendirmek, zaman öldürmek, kalıpsal anlatımların ve bildik görüntülerin bir aracı anlamında) arasında temel farklılıklar vardır. Öyleyse bir sanat olarak sinema (film) hangi ideolojik ve teorik sistemi temsil ederse etsin egemen çevrelerin politik konumlarını güçlendirmek üzere çekilmiş propaganda ve mesaj içerikli filmlerden farklıdır. Sinemanın bağımsız, yeni ve güçlü bir sanat olduğunu kabul ediyorsak, bu genç sanatın sınır ve yeterliliğinin henüz keşfedilmediğini de kabul etmek zorundayız. Sinemanın seyirci için bir eğlence ve az düşünme hatta bazen hiç düşünmeme aracı olarak algılanması sanatsal yönünün açığa çıkmasına engel olmuştur. Netice itibariyle günümüz sinemacılarının ağır bir sorumluluğu vardır; çünkü onlar yeni estetik temelleri, anlatım imkanlarını ve yeni sanatsal açılımları keşfetmek ya da yaratmak zorundadırlar.” Andrey Tarkovski


GENÇ'ın Yazısı.