Alaaddin Serhan Yaman

Sosyal medya araçlarını etkili kullanmak için noktalama ve imla kurallarına dikkat etmek yeterli mi? Yoksa sosyal medya yönetimi uzmanlık isteyen bir iş mi?

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Sistemleri Programı dahilinde Kenan Dursun tarafından hazırlanan bir yüksek lisans tezi yayınlandı. Hak Temelli Çalışmalar Yapan Gençlik Örgütlerinin Online Teknoloji ve Medya Davranışlarının İncelenmesi başlığını taşıyan tezde STK’ların gençlerle ve kamuoyu ile iletişim kurarken ve kaynak geliştirme faaliyetleri sırasında kullandıkları dijital araçlar ve teknolojik alt yapılar incelenmiş.

İlk bölümünde teorik bilgilerin ikinci bölümünde ise anket çalışmasındaki verilerin, bulguların ve analizlerin yer aldığı tezde özellikle, sosyal medya ve teknolojinin aktif kullanımının örgütlerin daha çok gönüllüye ulaşmasına destek olmakla birlikte projelerini daha görünür ve etkili kılarak örgütlerin kaynak geliştirme stratejilerine destek olacağı ifade edilmiş.

Sosyal medya stratejisi oluşturmak, kullanışlı web tabanlı araçlar ile sosyal medyada etkinliklerini artırmak ve nokta atışı sosyal medya tüyoları almak isteyen STK’lar için önemli bu teze tez.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.


GENÇ'ın Yazısı.