Alaaddin Serhan Yaman

STK’ların önemli görevlerinden biri de karar alıcıların karar alma süreçlerini etkileyerek toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda politikaların oluşturulmasını, değiştirilmesini, uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamaktır.

Her ne kadar STK’larımız savunuculuk yöntemleri ile politika oluşturma süreçlerine katılmakta geri dursa ve siyaset de STK’ları bu süreçlere dahil etmede ketum davransa da kamu politikalarını etkileme çabaları daha iyi bir düzende yaşama ve daha iyi ve adaletli kurallarla yönetilme maksadı taşır.

Lobicilik ve kampanyacılık olarak iki kısma ayrılan savunuculuk eylemleri herkes tarafından başlatılıp yürütülebilir. Fakat bu eylemlerin düzenli ve örgütlü yapılması elbette ilgili ve yetkili merciler nezdindeki somut çıktılarının hızlı ve etkili olmasını sağlar.

Savunuculuk kavramının kapsamını görmek adına İbrahim Betil tarafından başlatılan şu çalışmayı örnek verebiliriz:

TDK sözlüğünde “Genç” sözcüğü tanımında Madde 2: “Gelişmesini tamamlamamış olan” Madde 4. “Zihin bakımından yeterince gelişmemiş” Madde 5: “Yeni gelişmekte olan…” açıklamaları yer almaktadır. Aşağıda açıklayacağımız nedenlerle TDK sözlüğünde “Genç” tanımından yukarıdaki açıklamaların çıkartılmasını talep etmekteyiz.

***

Milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesi önerilirken, TDK sözlüğünde “Gençlerin” tanımında yer alan ifadelerle gençlerin “geri zekalı” , “gelişimi eksik insan” olarak algılanmasına, yorumlanmasına yol açacak şekilde açıklanmasını biz aşağıda imzası olan yetişkinler ve gençler kabul etmiyoruz. Bu talebimizi yaygınlaştırmak amacıyla change.org sayfasında başlattığımız imza kampanyasını ve bu talebi destekleyenlerin sayısını da izlemenizi rica ederiz.


GENÇ'ın Yazısı.