Bazen ufacık olaylara çok öfkelenebiliyorum. Sonrasında pişman oluyorum öfkeme fakat ilk anda kontrol edememiş oluyorum bir kere. Öfkemi nasıl kontrol edebilirim?

Ufacık olaylara çok öfkelenme bazen oluyorsa tahammül gücü ile ilgili bir sorun var demektir. Bunun da temelinde sıklıkla psikolojik ve fizyolojik bazı sebepler görülür. Psikolojik sebeplerin başında kişinin çözemeyeceği konulara ısrarla kafa yorması veya sabretmesi gereken konularda sabırsız davranması gelir. Bunun ötesinde psikolojik yorgunluğunu dinlendirecek işlerin ya da ilişkilerin hayatında yer almaması da her halükarda tahammülü azaltıp sonuç olarak ufacık olaylara çok öfkelenmeye sebep olabilir. Fizyolojik olarak da kişinin uyku düzeniyle oynaması, ihtiyaç duyduğu uykuyu alamaması başta olmak üzere bedeninin ihtiyaçlarını sağlıklı yollarla karşılamaması düşünülebilir.

Psikolojik ya da fiziksel olarak ufacık olaylara çok öfkelenmeye sebep olan faktörlerin yanında, kişinin kendisini kontrol etmesini sağlayacak ya da kendini kontrolü kolaylaştıracak değerlerini her daim hatırında tutması da işini oldukça kolaylaştıracaktır. Mamafih sorun bazen ufacık olaylara çok öfkelenme değil de her işe ve kişiye her zaman çok öfkelenme ise orada başka bir sorun vardır ki onu ayrıca ehli ile değerlendirmek gerekir.


Mehmet Dinç'ın Yazısı.