Namaz abdestle başlar. Abdest huzura çıkma temizliğidir. Arınmaktır. Arınmak ise rastgele olmaz. Abdest, itina ister, titizlik ister. Huzura çıkacaksın, arındıracak, aklaştıracak, huzura layık kılacak bir abdest alacaksın.

amaz abdestle başlar. Abdest ise sadece belli azaları yıkamak demek değildir. Abdest namaza giriş koridorudur. Huzura çıkma alıştırması, huzura layık olma hazırlığıdır. Huzurda ne söyleyeceğine, nasıl duracağına abdestinle hazırlanırsın. Huzurdaki huzurunu, abdestinin kalitesi belirler. Namazın huzursuzsa abdestin kalitesiz demektir.

Abdest bizim flamamız, işaret fişeğimizdir. Biz abdestle arınır, abdestle tanınırız. Abdest değdiğin her uzvu nur kılar. Su temizler, suyun temizlediği yer hamdle, besmele ile İslam olur. İslam olan nur olur. Nur olan, derunundaki sırra erişir. Sırra erişen fena bulur. Fena bulan O’na kul olur. O’na kul olan hiçbir faniye kul olmaz artık; sultan olur, felah bulur, kurtulur.

Namaz abdestle başlar. Abdest huzura çıkma temizliğidir. Arınmaktır. Arınmak ise rastgele olmaz. Abdest, itina ister, titizlik ister. Huzura çıkacaksın, arındıracak, aklaştıracak, huzura layık kılacak bir abdest alacaksın. 

Önce huzura layık bir abdeste niyet edecek, besmele çekeceksin. Zihnini toparlayacak, suyun değdiği her yere hem zihnini, hem gönlünü yoğunlaştıracaksın. Bize böyle bir temizlik fırsatı veren ve bunun için de suyu var eden Rabbimize hamd edeceksin.

Ellerini yıkayacaksın; akıp giden su ile ellerinle işlediğin her türlü günah kiri gidecek, bunu göreceksin. Göremediysen hissedeceksin; içine bir ferahlık dolacak. Ellerin temizlendi; ellerin hafifleyecek, ellerin nur olacak.

Ağzını yıkayacaksın; akıp giden su ile ağzınla işlediğin, söylediğin her türlü günah kiri gidecek, bunu göreceksin. Göremediysen hissedeceksin; içine bir ferahlık dolacak. Ağzın temizlendi, artık Kevser’e layıksın, oranın nurdan suyu ile sulanacak, bir kez de o sudan tattın mı ebediyen susamayacaksın.

Burnunu yıkayacaksın; akıp giden su ile teneffüs ettiğin her türlü kötü kokunun kiri gidecek, bunu göreceksin. Göremediysen hissedeceksin, içine bir ferahlık dolacak. Ağzın temizlendi, artık Firdevs’e layıksın, oranın mis kokusu ile nefeslenecek, artık başka kokulara iltifat etmeyeceksin

Yüzünü yıkayacaksın; akıp giden su ile yüzünle, gözünle işlediğin her türlü günah kiri gidecek, bunu göreceksin. Göremediysen hissedeceksin, içine bir ferahlık dolacak. Yüzüne nur gelecek; yüzün, gözün temizlendi, artık beyazlığı hiç gitmeyecek, hiç kararmayacak bir kıvama ereceksin.

Kollarını yıkayacaksın; akıp giden su ile kollarınla işlediğin her türlü günah kiri gidecek, bunu göreceksin. Göremediysen hissedeceksin; içine bir ferahlık dolacak. Sağ kolun temizlendi; artık kitabını sağından almaya layıksın. Sol kolun temizlendi, artık soldan gelir diye korktuğun gelmeyecek.

Başını mesh edecek, kulaklarına ve boynuna suyu eriştireceksin; akıp giden su ile başın ve kulaklarınla işlediğin her türlü günah kiri gidecek, bunu göreceksin. Göremediysen hissedeceksin, içine bir ferahlık dolacak. Başın temizlendi, başına rahmet ve bereket yağacak. Kulağın temizlendi, çirkin ve fenalığı işitmeyecek, sözün hep güzelini duyacaksın. Boynun temizlendi, sadece Rabbe boyun eğecek kıvama geldi, böylece ateşin boyunduruğuna girmekten kurtulacaksın.

Ayaklarını yıkayacaksın; akıp giden su ile ayaklarınla işlediğin, yaptığın her türlü günah kiri gidecek, bunu göreceksin. Göremediysen hissedeceksin, içine bir ferahlık dolacak. Ayakların temizlendi, artık Sırat’ta sabit durabilirsin, böylece yaptığın, ettiğin, işlediğin şükredilecek bir alışverişe dönüşebilir.

Abdest aldın, dön kıbleye, bir şahadet getir, artık hazırsın; huzura çıkabilir, namaza başlayabilirsin.


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.