Alaaddin Serhan Yaman

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) yürüttüğü Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2018 Türkiye Raporu geçtiğimiz ay yayımlandı.

Sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam: Özgürlüklerin temel hukuki güvenceleri, STK’ların finansal kapasitesi ve sürdürülebilirliği ve kamu-STK ilişkisi, raporun ilk kısmında belirtilen standart ve kriterlere göre incelenmiş. Bu kapsamda belirlenen standartların uygulama ve mevzuatta olması gereken yansımaları, halihazırdaki durum ve ideal hale getirilmesi için yapılan öneriler yer alıyor. Ayrıca bu üç temel alana dair daha fazla sayıda STK’nın görüşleri ve deneyimleriyle, sivil toplumun gelişimi için yasal ve mali ortamı elverişli ve destekleyici hale getirilmesinde öncelikli alanların ve potansiyel çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla bir anket çalışması yürütülmüş. Rapora ve 125 STK temsilcisinin yanıtladığı anketin sonuçlarına tusev.org.tr adresinden ulaşılabilir.


GENÇ'ın Yazısı.