Alaaddin Serhan Yaman

Böl, parçala ve yönet, kulağa emperyalist bir taktik gibi gelse de projelerimizi ve hatta gündelik işlerimizi planlama ve idare etmede bizlerin yardımcısı olacak iş kırılım yapısı yönteminin anahtar kelimeleridir. Bir şeyi anlamlandırmak, basitleştirmek ve tamamlamak için onu küçük parçalara ayırmak işimizi kolaylaştırır. Proje yönetim süreçlerinin yanı sıra gündelik hayatta da kullanabileceğimiz iş kırılım yapısı, projeyi daha iyi yönetilir hale getirmek için işleri birbiriyle bağlantılı bölümlere ayırma yöntemidir. Böylelikle bölümlere ayrılan iş grupları daha hızlı ve başarılı şekilde detaylandırılıp yönetilir. Bu yöntemi somutlaştırmak adına şöyle bir örnek verebiliriz:

İş kırılım yapısı oluşturulurken şu hususlara dikkat edilebilir:

• Genellik, özellik ve öncelik sonralık ilişkileri gözetilerek birimler oluşturulmalı. Bu birimlerin ana parçaları tespit edilmeli. Böylelikle işin boyutu hakkında da genel bir kanaatimiz oluşabilir.

• İşler arasında öncelik sonralık ilişkisi kurmak muhtemel aksama ve sürprizlere karşı süreci koruyacaktır. Ayrıca görevler öncül ve ardıl olarak işaretlenmeli; birbirine bağlanmalıdır.

• Her bir ana faaliyeti daha küçük iş paketlerine ayırmak ve bu paketleri yapılacağı zamana göre sıralamak boşluk bırakmadan ve hata yapmadan projeyi tamamlamamızda önemli ölçüde işimizi kolaylaştıracaktır.


GENÇ'ın Yazısı.