Alaaddin Serhan Yaman

Spor, değişkenlerden bağımsız olarak gençleri bir araya getirmeye; onların fiziksel, zihinsel ve uygun ortamda gerçekleştirildiği takdirde de ahlaki gelişimine katkı sağlayacak önemli bir enstrüman. Elbette böylesi faydayı bir arada toplayan bir çalışma alanında gençlik STK’larının olmaması düşünülemez. Hal böyleyken gençlere fayda sağlayacak ve gönüllü faaliyetlere katılımlarını teşvik edecek sportif faaliyetler ile STK çalışmalarının uyumlaştırılması önem arz ediyor. Bu kapsamda Türkiye Gençlik STK’ları Platformu; Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birimi Spor Komisyonu tarafından hazırlanan STK’larda Sportif Gelişim Rehberi, STK’lara iyi bir projeksiyon sunuyor. Özellikle derneklerin gençlik ve spor kulüplerine dönüşümü, izcilik faaliyetlerinin önemi, gençlik ve kamp yeri envanteri ile Türkiye’nin spor karnesi bölümlerinde irdelenen meseleler gençlik STK’larının çalışmalarına ışık tutacak nitelikte.


GENÇ'ın Yazısı.