Ömer Akyüz 

Hicrî yılın dördüncü ayına Rebîü’l-âhir denir. Diğer ismi Rebîü’s-sânî, yani ikinci rebi' anlamına gelmektedir. Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen Rebî' Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin “bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt” manalarındaki “rba” kökünden türediği ileri sürülmektedir. Arapların havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya (Rebîülevvel-Rebîülâhir) bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar Rebî‘diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir.(TDV, REBÎÜLEVVEL)
 
İslami açıdan önemli bir değere sahip olan Rebîü’l-âhir ayı, hicrî takvimde yer alan önemli aylar içerisinde yer almaktadır. Buna binaen Müslümanlar bazı ibadetlerini hicrî aylara göre yaptıklarından dolayı bu ayları takip etmek ve bunları yaşamımıza geçirmek önemlidir. Bu ay itibariyle normal ibadetlere devam edilir, nâfile ibadetlere ağırlık verilir ve farzlara daha ciddi bir eğilim gösterilir.
 
Her hicrî ayın 13, 14 ve 15. günlerinin oruçlu geçirilmesi Hz. Peygamber’den (s.a.v.) bize tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu günlerde oruç tutmayı seferde bile terk etmezdi. Bu oruca "Eyyamı- Biyz" denir, yani "Beyaz Günler" anlamına gelmektedir. “Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur.” sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir. (Tirmizi, Savm, 54)
 
Her hicrî ayda ortak olan bir de Pazartesi ve Perşembe günleri oruçları vardır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bazı zamanlarda ibadet ve taate daha çok özen gösterir, diğer vakitlerdekinden daha hassas davranırdı. Bu mevzu ile alâkalı olarak Hz. Âişe (r.anha) şöyle buyurmaktadır: 
 
"Allah Resûlu, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çokça özen gösterirdi." 
 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) özellikle bu günlerde oruç tutmasının sebebi ise, bu günlerin insanların amellerinin Allah’a arz edildiği günler olmasıdır. 
 
Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
 
“Pazartesi ve Perşembe günleri ameller Allah’a arz olunur. Ben, oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim.” (Tirmizî, Savm 44).
 
Rebîü’l-âhir ayı duası, bu ay müddetince sabah-akşam üçer defa okunması tavsiye edilmiştir:
 
سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ
 
“Sübhânallâhimil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rizâ ve zinete’l-arş.” (Kenzü’lUmmâl, 102/635, No: 4955)
 
Duanın manası: Allah`ı, Mizân’ın dolusunca, ilminin sonsuzluğunca, rızasına ulaşıncaya kadar arşın ağırlığınca tesbih ederim. 


GENÇ'ın Yazısı.