Alaaddin Serhan Yaman

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yapılmak üzere planlanan fakat salgın dolayısıyla gerçekleştirilemeyen eğitimler video haline getirilerek başta sivil toplum yönetici ve profesyonelleri olmak üzere tüm vatandaşların istifadesine sunuldu. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve MASAK iş birliğinde hazırlanan; Dernek İş ve İşlemleri, DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi), Derneklere Yönelik Denetim ve Rehberlik, Derneklere Yönelik İzne Tabi İşlemler ve Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele başlıklarını taşıyan eğitim videolarına siviltoplum.gov.tr adresinden erişmek mümkün.


GENÇ'ın Yazısı.