Alaaddin Serhan Yaman

Dernekler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2018 yılında Dernekler Dairesi Başkanlığı ve İl Dernekler Müdürlüğü yapılarının yerine Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri kurulmasıyla değişikliğin sinyallerini veren İçişleri Bakanlığı, değişiklikler ile dernek iş ve işlemlerinin yalınlaştırılması, kolaylaştırılması ve elektronik ortama taşınması noktasında bazı önemli değişiklikleri hayata geçirdi. 2018 senesinde yapılan 2 ek fıkra nazara alınmazsa 2013 yılından bu yana ilk kez kayda değer değişiklik, uyarlama ve eklemelerin yapıldığı 2020 değişiklikleri başlıklar halinde kısaca şu şekilde:

• Dernekler elektronik ortamda defter tutabilecek, yine elektronik ortamda alındı belgesi düzenleyebilecek.

• Tutulma zorunluluğu bulunmayan defterlere ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.

• Basımevleri ve matbaalar tarafından basılan alındı belgeleri idareye elektronik ortamda bildirilebilecek.

• Dernek ve üst kuruluşlarının kurulmasında istenilen evrak tek nüshaya düşürüldü.

• Yabancı STK’ların başvuru sürecini, statüsünü ve bildirimlerini düzenleyen belgeler detaylandırılarak yenilendi.

• Yabancı STK’ların şube ve temsilciliklerinin genel merkezden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirildi.

• Vatandaşlar DERBİS şifrelerini il müdürlüklerine gitmeden ilçe birimlerinden alabilecek.


GENÇ'ın Yazısı.