Salgın dönemine denk gelen dernek genel kurul toplantılarının ve dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannamelerin gelecek aylarda akıbetinin ne olacağı temmuz ayının son haftasında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir basın açıklaması ile açıklığa kavuşturuldu. Buna göre 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Yani dernek beyanname ve bildirimlerinin 31.10.2020 tarihine kadar bildirilmesi gerekirken; şubesi bulunmayan dernekler ile dernek şubelerince yapılması gereken genel kurul toplantılarının ise 31.10.2020 tarihinden sonraki 30 gün içinde yapılması gerekiyor.

Şubesi bulunan derneklerin ise şube genel kurul toplantılarının tamamlanmasından sonra 5253 sayılı Dernekler Kanunun 7. ve Dernekler Yönetmeliğinin 14. maddesine göre dernek tüzüğündeki genel kurul toplantı usullerini içeren hükümler çerçevesinde yönetim kurulunun alacağı geri bırakma kararı ile belirlenen süre içinde yapılacak.


GENÇ'ın Yazısı.