Günümüzde spor ekonomisinin gelmiş olduğu konuma özetlersek, sportif giyim, sporcu transferleri, yayın gelirleri ve yan endüstriler ile beraber spor sektörünün dünyada 1.6 trilyon dolarlık bir değere sahip olduğu düşünülmektedir.

İbrahim Akgün / Spor Yöneticisi

Spor yöneticiliği tam olarak nedir? Bir spor yöneticisinin görevleri nelerdir?

Spor günümüzde farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek, ortak payda da buluşturabilen bir olgu haline gelmiştir. Sektörün büyümesi, istihdam alanlarının açılması, spor endüstrisinde nitelikli ve donanımlı personel ihtiyacını önemli ölçüde arttırmıştır. Sporun şirketlere ve devletlere git gide finansal fayda sağlaması, sporu önemli miktarlarda finans hareketlerinin yaşandığı cazip bir ekonomik faaliyet alanı haline getirmiştir.

Sektörde yaşanan bu hareketlilik nitelikli ve alanında uzman personel ihtiyacını ciddi oranda arttırmıştır. Günümüzde sektörün nitelikli personel ihtiyacını karşılayan kurumların başında üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) ve Spor Bilimleri Fakülteleri gelir. Üniversitelerin bu bölümlerindeki “Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Programı”ndan dört yıllık eğitimin ardından mezun olan kişilere “Spor Yöneticisi” unvanı verilir.

83 Üniversitede Spor Bölümü Var

Gelişen dünyada sektörün artan uzman yönetici ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye’de 60 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve 23 Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere yaklaşık 83 üniversitede spor bölümü bulunmaktadır. Dünyada ise yaklaşık 300 üniversite spor sektörü için nitelikli insanlar yetiştirmektedir.

Spor yöneticiliği neden önemli? Hayatımıza, spora olan katkısı nasıl? Dünyada ve Türkiye’de spor yöneticiliğinin gelmiş olduğu son durumu kısaca özetleyebilir misiniz?

Son yıllarda özellikle dünyada ve Avrupa’da spor sektörüne yapılan yatırım ve kullanılan sermaye miktarları arttıkça spor devasa bir endüstri haline gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu durum gerek devletlerin gerekse şirketlerin spora olan ilgisini ve yatırımlarını arttırmıştır. Sektörün büyümesi, istihdam alanlarının açılması, spor endüstrisinde nitelikli ve donanımlı personel ihtiyacını önemli ölçüde arttırmıştır.

Devletler İçin Prestij Aracı

Diğer taraftan düzenlenen devasa bütçeli spor organizasyonları, imzalanan sponsorluk anlaşmaları, medyanın etkisiyle elde edilen karlı reklam ve tanıtım ağı, sporu hem sponsor firmalar hem de toplumlar ve devletler nezdinde büyük bir endüstri haline getirmiştir. Günümüzde spor ekonomisinin gelmiş olduğu konuma özetlersek, sportif giyim, sporcu transferleri, yayın gelirleri ve yan endüstriler ile beraber spor sektörünün dünyada 1.6 trilyon dolarlık bir değere sahip olduğu düşünülmektedir. Bugün ABD’de spor endüstrisi Hollywood sektöründen 7 daha büyük bir sektör haline gelmiştir.

Bu minvalde, her geçen gün büyüyen devasa pastadan daha fazla pay alabilmek için firmaların ve devletlerin donanımlı ve yetenekli genç beyinlere ihtiyacı vardır. Spor firmalar için hem para kazanma aracı hem de reklam aracı, devletler için ise iyi bir propaganda, prestij ve güç gösterme aracı haline gelmiştir.

Nitelikli, donanımlı ve alanında uzman spor yöneticilerinin yetiştirilmesi ve ilgili oldukları alanda istihdam edilmeleri, rekabetin zirve yaptığı bu yüzyılda büyük önem arz etmektedir.

Kimler, nasıl spor yöneticisi olabilir? Günümüzde spor yöneticiliğinin istihdam alanları nelerdir?

Liseden mezun olup, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) veya Spor Bilimleri Fakültelerindeki “Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Programı”nda dört yıllık eğitimin ardından mezun olan kişiler “Spor Yöneticisi” unvanı almaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de spor yöneticiliğinin istihdam alanları çok geniştir. Kendini iyi bir şekilde yetiştirmiş spor yöneticisi, dünya ve Avrupa genelinde, UEFA, FİFA, EUSA, FISU, IOC ve FIBA gibi birçok kuruluşta görev yapabilmektedir. Türkiye’deki istihdam alanları ise Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Spor Federasyonları, spor kulüpleri, okullar, üniversitelerin akademik ve idari birimleri, şirketlerin pazarlama veya halkla ilişkiler departmanları ve spor organizasyonları olarak ifade edilebilir.

Normalde insanların boş zamanlarını (bu görüşe katılmasak da) veya sağlıklı bir hayat sürebilmek, zinde ve fit kalabilmek için yöneldiği sporun günümüz dünyasında çok büyük sektör ve sermaye oluşturduğunu görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Günümüzde birçok araştırma sporun, insan yaşamının daha kaliteli, sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülebilmesine ciddi katkı sağladığını göstermektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar sporun bireyler üzerinde sadece fiziksel değil aynı zaman da ruhsal ve psikolojik olarak da olumlu yönde değişimlere yol açtığını ispat etmiştir. Bu durum, bireylerin spora olan ilgilerini her geçen gün artmasına neden olmuştur.

Sosyal ve kültürel faaliyetler gibi sportif faaliyetler de bireyleri gündelik yaşama bedensel, zihinsel ve psikolojik olarak hazırladığı günümüzde kabul edilmektedir. Bununla birlikte sporun gelişim çağındaki çocuk ve gençleri, kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutması nedeniyle özellikle ebeveynlerin çocuklarını küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirmelerine neden olmuştur.

Spor Zorunlu Bir Politikadır

Bununla birlikte, 21. yüzyılda genç kitlenin en iyi şekilde eğitilmeleri, iletişim kabiliyetlerinin ve diğer donanımlarının güçlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilip geliştirmelerinin sağlanması devletler içinde başlı başına zorunlu ve önemli politikalarından biri haline gelmiştir. Çünkü iyi yetiştirilememiş ve iyi yönlendirilememiş bir genç gelecekte devletler için kayıptır. Bu nedenle gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlara aktif katılımı ile devletlerin büyümesi ve gelişmeleri için büyük önem arz etmektedir. Günümüzde spor sağlıklı ve özgüvenli nesiller yetiştirmenin yanında, gençlerin sosyalleşerek belirtmiş olduğum yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek için önemli bir araç haline gelmiştir. Bu da spora olan talebi ciddi oran da arttırmıştır.


GENÇ'ın Yazısı.