Alaaddin Serhan Yaman

Herkesin içerik üreticisi olduğu sosyal medya platformlarını haber almak maksadıyla kullanmamızla beraber haberlerin güvenilirliği ile ilgili büyük bir sorunla da yüzleşmek zorunda kaldık. Nitekim Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü 2018 Dijital Haberler Raporu’nun Türkiye ekinde yayımlanan bir ankete göre ülkemizde her iki kişiden biri bir önceki hafta mutlaka asılsız bir habere denk geldiğini ifade ediyor. Türkiye, ankete katılmadan önceki hafta içinde en az bir kez uydurma haberle karşılaştığını belirten ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor.

Bu sorundan yola çıkarak 2016 senesinde Mehmet Atakan Foça tarafından kurulan teyit.org, yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir efsanelerine birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışıyor.

Karma bir iş modeli kullanan Teyit, medya ve sosyal medya üzerine yapılan araştırmaları teyit.org adına Teyit Medya Araştırmaları Derneği üzerinden; teknoloji ve eğitim geliştirme çalışmaları ise teyit.org adına bir limited şirket üzerinden yürütüyor. Ayrıca Teyit’in 4 temel gelir kanalı bulunuyor: Haberleri doğrulamak ve değerlendirmek için Facebook’la yapılan ortaklık, medya ve sosyal medya hakkında araştırma faaliyetleri yürütmek için alınan hibeler, konuşmacı ücretleri ve online topluluk finansman platformu aracılığıyla sağlanan kullanıcı destekleri.


GENÇ'ın Yazısı.