Alaaddin Serhan Yaman

Türkiye’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı’nın 22 senedir genel müdürlüğünü görevini sürdüren Erdal Yıldırım’ın kaleme aldığı “Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim” adlı kitap sivil toplum yöneticileri için hayati tüyolar içeriyor. “Okuyacağınız bu kitap, bu yönetim kurullarında görev alan insanların küçük de olsa bir bölümünü etkilemeyi, etkilediklerinin küçük de olsa bir bölümünün davranışlarını değiştirmeyi amaçlıyor” diyen Yıldırım kitapta yer alan 9 bölümde, yönetim kurulunun ne iş yaptığından, yönetim kurullarının misyonuna ve varlık nedenlerine; yönetim kurullarının tasarlanmasından, toplantı usullerine değin birçok meseleyi ele alıyor. Sonuç bölümünde ise dengeli bir yönetim için yılların tecrübesi ile bir reçete veriyor.

Özellikle Vehbi Koç tarafından oluşturulan yönetim kurullarında 3’te 1 formülü son derece etkileyici. Bu formüle göre yönetim kurullarının 3’te biri sermayedarlardan, 3’te biri profesyonel gönüllülerden, 3’te biri ise gönüllü profesyonellerden oluşmalı. Hatta Vehbi Koç Vakfı’nın yönetim kurulunu oluşturan gönüllü profesyoneller arasında bir hukuk bir de iktisat profesörü bulunmalıymış.

Hasılı profesyonel yahut gönüllü olarak teşekkül eden sivil toplum yönetim kurullarının işleyişi bakımından güzel tavsiyelerin yer aldığı bu kitabı ilgililerin okumalarını tavsiye ediyorum.


GENÇ'ın Yazısı.