Alaaddin Serhan Yaman

STK’larımız ülkemizde politika belirleme sürecinde her ne kadar hak ettiği saygıyı görmese de İLKE Vakfı politika yapıcılara ilham olmak için kararlılıkla ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Geleceğin Türkiyesi Projesi kapsamında İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Alkan tarafından hazırlanan Geleceğin Türkiyesi’nde Yönetim Raporu 3 Eylül 2019 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Vakfın sitesindeki habere göre özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geniş yer veren raporda sistemle alakalı anayasal çerçevenin yeniden ele alınarak 2017 değişikliklerini tamamlayıcı kapsamlı değişiklerin yapılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca kanunlar ile diğer ilgili mevzuatın taranarak yeni sistemin işlerliğine katkı sağlayacak şekilde revize edilmesi gerektiği de ifade ediliyor.

Durum tespitinin yanı sıra etkili ve cesur önerilerde de bulunan ve Geleceğin Türkiyesi için bir yönetim vizyonu da sunan rapor politika yapıcılara yedi temel öneri sunmayı da ihmal etmiyor. Rapora Vakfı’n internet sitesinden çevrimiçi ulaşmak mümkün.


GENÇ'ın Yazısı.