Ahmet Şahin Akbulut

Dinleme becerisi, iletişim becerisinin en önemli alt başlığıdır. Dinlemeyi beceremeyenler, ne kadar doğru konuşursa konuşsun, ikna edici bir etkiyi oluşturamaz. Dinlemenin en iyi seviyelerini aktif dinleme becerisinde buluruz. Aktif dinleme karşınızdaki kişinin sadece söylediklerine değil, duygularına da odaklandığınız ileri dinleme becerisidir.

Birini dinlerken bazı hatalara düşüyoruz. Bunlardan en önemlisi, zihnimizin başka konulara yaptığı yolculuk. Konuşma hızı ile düşünme hızının arasındaki inanılmaz farklılık nedeniyle, biri konuşurken onun konuşma hızında düşünemediğimizden, düşüncelerimiz bir anda farklı dünyalara gidiyor. Ya konuşulan konunun sonunu tahmin etmeye çalışıyoruz ya da araya girerek fikrimizi beyan etmeye çalışıyoruz. Ya karşımızdakini yargılayarak dinliyoruz ya da söylediklerinden işimize yarayan tarafları seçerek dinliyoruz. Ya da hiç dinlemiyoruz…

Dinlemenin önündeki bu engelleri kaldırmanın yolu aktif dinlemekten geçer. Bunun için şu eylemleri gerçekleştirin:

..............................................


GENÇ'ın Yazısı.