Kanada

Bizler her gün ezan sesleriyle yankılanan bir beldede doğmuş olsak da bazılarımız bu güzellikten mahrum kalarak yaşamlarına devam ediyor. Ancak onlar için bulunduğu yerdeki ilk mescidin açılışına öncülük ve şahitlik etmek gibi bir imkandan söz edebiliriz. Bu haberimizde Québec’in kuzeyinde bir maden kasabası olan Chibougaumau’daki ilk İslami merkezin açılışından bahsedeceğiz.

Ülkenin istatistik kurumu Statistics Canada’ya göre Müslümanlar, Kanada’da en hızlı büyüyen dini topluluk. Bu topluluğun dinini yaşayabilmesi için birçok ihtiyacı var. Bunlar arasında en önemlisi ise ibadetlerini ifa edebilecekleri bir mescit, birbirleriyle kaynaşıp muhabbet edebilecekleri bir sosyal ortam. İslam Merkezleri, Müslümanların azınlık olarak yaşadığı yerlerde bu ihtiyaçların giderildiği mekanlar oluyor. Quebec eyaletinde açılan bu merkezin öncüsü ise Hichem Djemai.

Kanadalı bir Müslüman olan Hichem Djemai, “Bir yıl önce buraya taşındığımda, Chibougamau’da diğer Müslümanların yaşadığını görünce bizi bir araya getirecek bir merkez açmak istedim. Burası hepimizin toplanıp namaz kılabileceği ve sosyalleşebileceği bir yer.” diyerek düşüncelerini dile getiriyor.

Merkezin açılmasına öncülük eden Djemai, bu merkezin sadece namazlar için değil aynı zamanda çocukların ödev yapmak için okuldan sonra bir araya gelebilecekleri bir alan olmasını hedefliyor. Ayrıca bu merkez gayrimüslimlere Müslüman olmanın ne anlama geldiğini, İslamiyet’in nasıl bir din olduğunu anlatabilmek için de önemli bir fırsat.

Ülkedeki demografik yapıya bakılacak olursa Kanada’nın Müslüman nüfusu son on yılda yüzde 82 arttı. Güncel verilere göre Müslümanlar, Kanada’nın toplam nüfusunun yüzde 3,2’sini temsil ediyor. Umarız bu sayı yeni ihtida süreçleriyle birlikte giderek artar.


GENÇ'ın Yazısı.