Ah türküler, ne hikayeler barındırır sinelerinde. Acılar, umutlar, kahramanlıklar taşır özünde. Aşk ve irfan iksiriyle karılır harcı. Kimi ozanı aşk, sevgi, muhabbet söyletir kimini sancı. Eskilerin türküleri aşkınlıktan, yaşanmışlıklardan, ulvi değerlerden beslenirdi. Şimdilerde ise kavramlarımız günlük tüketim gereçleri gibi tüketilir hale geldi. Dünyayı saran müzik akımları ülkemizi de etkiliyor, çoğunlukla gençlerimizi peşinden sürüklüyor. Milenyum sonrasında müzik alanında yaşanan gelişmeler artık bir aylık zaman zarfı içinde dahi tarz değişikliğine gidiyor, bambaşka bir hal alıyor. Bizler de bu ayki dosyamızda bir “öze dönüş” gayreti, saklı güzellikleri hatırlatma niyetiyle muhterem ve muhteşem türkülerimizi gündemimize aldık; eskimeyen, her daim irfanı ve hikmeti bağrında taşıyan asil türkülerimizi…


GENÇ'ın Yazısı.