K. Beyza KİRENCİ / Nurcan DOĞAN

Çare çatısı 2009 yılında, insanlığın saadeti için birçok proje, yardım ve hizmetlerde bulunmuş gönüllülerin, yaptıkları yardımları resmi bir çatı altında devam ettirme niyetiyle bir araya gelmesiyle kuruluyor. Asya, Afrika ve Uzakdoğu’nun farklı bölgeleri dahil ulusal ve uluslararası çapta faaliyetlerini yürütüyor. Bilhassa mazlum ve azınlık Müslüman kabileler özelinde, kendi deyimleriyle “ecdadımızın tevarüs eden mesuliyet ve yardımlaşma bilinci ile” hizmet ediyor.

Çare; dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalmış, yurtları ellerinden alınıp mülteci durumuna düşürülmüş, felakete uğramış, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, maddi ve manevi dertlerden muzdarip tüm insanları insani hayat seviyesine ulaştırmak ve bu insanların eğitim ve gıda başta olmak üzere dertlerine çare olabilmek için koşturuyor.

Hayırda öncü olmaya niyet edip gayret eden tüm gönüllere hürmetimiz sonsuz. Dileriz, Çare ve bu yolda gayret eden tüm çatılar için, Mehmet Lütfi Arslan’ın deyimiyle “ulaşılmadık mekan, kat edilmedik mesafe” kalmasın.


GENÇ'ın Yazısı.