A. Yasin Demirci

"Şayet Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz benden Hristiyanlığı ve Yahudiliği tekfir etmemi,  bu dine mensup insanları katletmemi istese onu inkar ederdim." Kim mi söylüyor lafı? Selman Rüştî mi? Hayır. Ya kim?

Suriye Müftüsü, yani Suriye’nin en üst dini makamını işgal eden şahsı muhterem; Dr. Ahmet Bedrettin Hassan Efendi.

Nerede ve kime söylüyor? Suriye’ye gelen, Amerikan George Mason Üniversitesi, Dünya Dinleri, Diplomasi ve Çatışmaların Çözümü Merkezinde yüksek öğretim öğrencilerinden oluşan heyeti kabulü sırasında…

Neyi anlatmak neyi vurgulamak istiyor müftü efendi? İslam’ın engin hoşgörüsünü, semavi dinler ve kültürler arasında diyalogun önemini, dinler ve insanlar arasında çatışmaların, savaşların olmamasını temin etmek adına…

Pes yani müftü efendi. İslam’ın hoşgörüsünü vurgulamak için verecek başka örnek bulamadın mı!?


GENÇ'ın Yazısı.