Artık son nefesini vermekte olan bir Allah dostuna yakınları bir nasihatte bulunmasını istiyorlar. O da “Hakkınızdaki muradı koruyun…” diyor. Yani ne maksatla getirildiyseniz, sizi gönderen ne için göndermişse onu unutmayın demek bu… Ne için yaratıldığını bilmeyen onu nasıl korusun? O yüzden öncelikle hakkımızdaki muradı keşfetmeliyiz. Bilmeliyiz ki aslında hepimiz "murad"ız. İstendik. Hakkımızda bir irade kondu. İnsan olduk. Bizi isteyen insan olarak istedi. Kendisine muhatap kıldı. Şimdi bunun karşılığında bize düşen"mürid" olmaktır. Mürid, yani isteyen, irade koyan. Mürid olmalı, bizi isteyeni istemeliyiz. Bizi kendisine muhatap kılanı, muhatap almalıyız. Murad`ız, mürid olmalıyız. Ancak o zaman hakkımızdaki muradı koruyabilir, ancak o zaman yaratışımızın gayesine erebiliriz.

**

Yeni anayasayı yazma süreci başlıyor. Sürece GENÇ Dergisi olarak bizim de bir katkımız olsun istedik. Kapağımız bunun için… ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ sözünce, fertlerinin haklarına sahip çıkmayan, onların taleplerini görmezden gelen bir devlet halkıyla hiçbir zaman barışamaz. Fertlerin hakları ve ihtiyaçları bağlamında ise ilk sıralarda ‘ahiretleri’ geliyor. İbadet hürriyeti, edep, ahlâk, kardeşlik, dürüstlük, yardımlaşma gibi düsturlarımızın yeni anayasada mutlaka yer alması gerektiğini düşünüyoruz. ‘Yeni anayasa ahiretimizi de düşünsün’ başlığıyla, Mehmet Köprülü düşüncelerimizi dillendiriyor. Genç arkadaşlarımızdan alınan görüşlerle zenginleştirilen dosyamız, inanıyoruz ki, bu süreci nasıl okumamız, nasıl katkıda bulunmamız noktasında bir rehber hükmü taşıyacak.

**

Geçtiğimiz ay, büyük bir katılımla temsilciler toplantımızı gerçekleştirdik. Sağolsunlar, Anadolu’nun dört bir yanından kalkıp geldi kardeşlerimizin her biri. Bu vesileyle, gerek sitemizde gerek başka mecralar aracılığıyla abone kampanyamızı devam ettirdiğimizi belirtelim. Hepiniz, Genç’in derdine ram oldunuz, beraber altı senedir durmadan, yorulmadan bu yolda yürüyoruz, yolculuğumuza hep birlikte devam etmek için abone kampanyamıza destek vermenizi bekliyoruz. Biliyorsunuz, azbone olan herkese ‘Muhteşem İkili’ kitap kampanyamızla 40 Soru 40 Cevap ve 365 Kur’ân Kelimesi adlı iki güzel kitap hediye ediyoruz.

**

Bu ay, Ankara ve Kayseri başta olmak üzere Genç Gönüllü kardeşlerimizle buluşacağız. Biliyorsunuz, talep olduğunda her yere gitmeye çalışıyor, bunun için sizlerle ortak vesilelerle buluşmaya çaba gösteriyoruz. Gönülden talep ettiğiniz çağrılarınıza sinemiz ve kulağımız her zamanki gibi açık olacak.
 
Bir dahaki sayıda buluşmak ümidiyle, Allah’a emanet olunuz…


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.