Yeni döneme dipdiri bir heyecanla başlamanın sevinci içerisindeyiz. Kapak ifademiz de bu heyecanı yansıtıyor zaten: “Dünyanın Beklediği Proje: Hakk’a Adanmış Gençlik.” Yeni dönem abonelerimize hediye edeceğimiz kitabımızın ana mesajı ile bütünleşen bir ifade bu. Ve hepimizin hasreti, duası aynı zamanda…

Bizler Hakk’a adanmış gençliğin rüyasını görmüş bir neslin ahfadıyız. O gençliğin rüyasını görenler, o gençliğin derdine de düştüler. O aziz insanlar zor şartlarda çok çalıştılar. Hiç şikâyet etmediler. Ümitsizliğe kapılmadılar. Gelecek güzel günlerin  hasretiyle ve en önemlisi de Hakk’a kulluk vazifelerinin bilinciyle biteviye gayret ettiler.

Bugün hürriyetten ve hakikati daha rahat ulaştırma imkânlarından bahsedebiliyorsak bilelim ki bu, o ilk dertlilerin çabaları sonucudur. Onlar güzel  insanlardı, hepsini hayırla yâd ediyor, emanetlerine layık olmaya çalışıyoruz. Ama şunun da farkındayız ki “onlar bir ümmettiler, gelip geçtiler.” Ne yapıp yapmadıklarının hesabını Rablerine verecekler.

Biz de bir hesap derdindeyiz. Bir vazifemiz var.  Bu vazife bizi yaratan Rabbimize güzel kul olma bilinci ile bizden öncekilerin rüyasını gördükleri, derdine düştükleri Hakk’a adanmış gençliğin projesini yapmaktır. Proje dendiğinde, somut, ölçülebilir, hesaplanabilir ve öngörülebilir bir faaliyetler  dizisi oluşturmaktan bahsediyoruz.

Bu ise hesabı, hesapsız yani hasbi yapmayı gerektirir. Sosyal projeleri, gelecek tasarımı net çizgilerle belirlenmiş, nereye varmak istediğini bilen ve bunun için hangi araçları kullanmak gerektiğinin farkında  olan insanlar yapabilirler. Hele insan üzerine bir proje yapacaksanız yanlış yapma lüksünüz yoktur. Bu anlamda proje yapmak ağır bir mesuliyet işidir.

Ama zaman bu ağır mesuliyetten başka bir vazife bırakmamışsa, öncelikli iş, rüyası görülmüş, derdi  çekilmiş bir gençliğin projesini yapmaksa zayıf omuzlarınıza bakarak geri çekilme lüksünüz de yoktur. Hakk’a adanmış gençlik, bir proje olarak tasarlanmayı bekliyor. Kitabımız ve çağrımız bunun derdine düşecekler içindir.

***

Geçtiğimiz ay Konya’daydık. GENÇ Gönüllülerin yeni dönemdeki ilk buluşmasında hem GENÇ Beyler hem de GENÇ Hanımlar bir araya gelip yeni döneme dair hedeflerimizi konuştuk. Yeni dönemde küresel çapta nitelikli çalışmalara imza atmak  zorunda olduğumuzu ifade ettik. Buluşmalar ne güzelliklere vesile oluyor; konuştuklarımız, aldıklarımız, verdiklerimiz bir yana yeniden dertleniyor ve aşk tazeliyoruz, hamdolsun.

***

ABD’de Texas Üniversitesi’nde okuyan bir Galip kardeşimiz var. Geçenlerde aradı. GENÇ Gönüllüler Kulubü’nü (Young Volunteers) kurduklarını söyledi. 62 üyeleri varmış. 12 kişilik yönetim kurulu ile her hafta, 62 kişi ile ayda bir toplanıyorlarmış.  Dini nedenlerle ayrı yaşayan ailelerin çocukları ile ilgileniyorlarmış. Kulüplerinin hanım üyeleri uyuşturucu yüzünden hastaneye düşenlere bir ziyaret yapacakmış.

“Houston’daki Türk festivaline kızlar ve erkekler olmak üzere iki otobüs gideceğiz,  otobüs paralarımızı okul veriyor” dedi. Atlantik ötesinde de bir GENÇ var diye şükrettik. Yeni bir sayıda buluşmak temennisiyle Allah’a emanet olunuz.


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.