Yahudi bir hahamın vaazı geçen aya damgasını vuran haberler arasındaydı. Vaizinde Yahudi cemaatini aydınlatan, Şas partisinin ruhani lideri Haham Ovadya Yosef bakın, Yahudi olmayanların varlık sebebini nasıl izah ediyor:

“Yahudi olmayanların da herkes gibi ölmeleri gerek. Ama gelin görün ki, Tanrı onlara uzun ömür veriyor. Neden mi? Düşünün ki, eşeğiniz öldü. Ne olur? Para kaybedersiniz. Çünkü o hizmetkarınızdır. İşte onun için ömürleri uzun. Yahudiler için iyi çalışsınlar diye. Yahudi olmayanlar neden gerekli? Çünkü çalışacaklar, ekip biçecekler. Biz de efendi gibi oturup yiyeceğiz.”

Haham efendi! Goyların, yani Yahudi olmayanların yalnızca İsrail halkına hizmet için doğduklarını söylüyor. Bunu yapmazlarsa mı? O takdirde “dünyada yerleri yok” diyor.

Yahudi haham tarafından dile getirilen ve İsrail’de geniş bir kitlenin paylaştığı bu yaklaşım, fosfor bombalarıyla, misket bombalarıyla insanların nasıl katledilebildiği sorusunu cevaplayabilmek için önemli bir ip ucu veriyor aslında.


Beytullah Demircioğlu'ın Yazısı.