A. Yasin Demirci

Avrupa`ya göre Amerikan toplumunun çok daha dindar olduğu bir vakıadır. Ancak son anketler Amerikalıların din ile olan ilişkilerinde önemli bir değişimin yaşandığını gösteriyor.

Trinity Üniversitesi tarafından 54.000`den fazla insanın katılımı ile gerçekleştirilen “Amerikan Dini Kimlik Anketi” geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde kendisini Hıristiyan olarak adlandıran Amerikalıların sayısının çok ciddi bir şekilde düştüğünü gösteriyor. 1990`da %86 olan kendini Hıristiyan olarak tanımlayan Amerikalı sayısı bugün %76`ya kadar düşmüş.

Anket, sosyologlar tarafından halihazırda tanımlanan birkaç genel trendin de doğruluğunu teyit ettiği ifade ediliyor. Bunların başında da mezhepsizlerin sayındaki artış geliyor. Kendilerini herhangi bir Hıristiyan mezhebine bağlı olmadıklarını belirten Amerikalıların sayısı 2001 yılında 194 bin iken bugün 8 milyonun üzerine çıkmış gözüküyor.

Ankete göre herhangi bir dine inanmayan Amerikalıların sayısında da önemli bir artışın olduğu anlaşılıyor. Anket bu grubun şu anda nüfusun %15`ini oluşturduğunu söylüyor. Dini azınlıklar arasında gösterilen Müslümanların sayısında ise ciddi bir artışın olduğu ifade ediliyor. Anket Müslümanların sayısındaki artışa dair bir rakam vermezken ABD dışişleri bakanlığının resmi web sitesi de Amerika`da en hızlı yayılan dinin İslam olduğunu teyit ediyor. Resmi rakamlara göre, yılda 33 bin Amerikalı İslam`ı seçiyor.


GENÇ'ın Yazısı.