Faruk Tekin

Sayın Başbakanım,

YÖK’ün 27. O8. 2009 tarihinde aldığı karar doğrultusunda birçok üniversitede “Pedagojik Formasyon Eğitimi” verilmeye başlanmıştı. Ancak Eğitim-Sen’in açtığı dava sonucu, Danıştay 20.10.2010 tarihinde Fen-Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimi almalarını öngören kararı durdurmuştu. Bu kararla İlahiyat Fakültesi öğrencileri maddi ve manevi açıdan mağdur hale geldi. Kararda İlahiyat Fakültelerinin, formasyon eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans yaparak ya da lisans sonrası herhangi bir dönemde açılacak pedagojik formasyon programına katılarak almaları öngörülüyordu.

Şu var ki, Tezsiz Yüksek Lisans programları, kontenjan yetersizliği nedeniyle, talepleri karşılamamaktadır. Ayrıca bu uygulama, öğrencinin eğitim süresinin uzamasına sebep olmaktadır. İlahiyat Fakültelerinde zorunlu hazırlık sınıfı okuyanlar, formasyon derslerini lisans sonrasında aldıkları takdirde, öğrenim süreleri altı yıla çıkmaktadır. Ayrıca bu kararda, aynı durumdaki fakültelere formasyon derslerinin verilmesi, “öğretmenlik kurumunun niteliksizleştirilmesi” olarak değerlendirilmiştir. Halbuki bu fakültelere verilmesi düşünülen formasyon eğitimi, öğretmenlik mesleği için gerekli bütün dersleri kapsamaktadır.

Bununla birlikte, İlahiyat mezununun öğretmenlik yapma imkânlarının kısıtlanmış olması ve çalışabileceği diğer alanlarda yeterli istihdamın olmaması, onu mesleğini icra açısından zor durumda bırakmaktadır. Kararın durdurulması, bu fakültelere formasyon hakkı varken kayıt yaptıran birçok arkadaşımızı mağdur etmiştir. İlahiyat Fakültesi öğrencilerine pedagojik formasyon derslerini lisans eğitimi sürecinde alma imkanının tekrar verilmesi, bu mağduriyeti giderecektir. Yüce şahsınızın, mağduriyetler konusundaki hassasiyetinizi biliyorum. Belirttiğim konudaki mağduriyetimizin giderilmesi hususunda yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi ümit eder, saygılarımı sunarım.


GENÇ'ın Yazısı.