edebifikir.com sitesinin editörü Bilal Can`a siteyi sorduk. "edebifikir.com:  İşte Bilal Can`ın anlatımıyla edebifikir.com! 

"edebifikir.com facebook ve benzeri sosyal medya denen illet sayesinde sosyalleştiğini sanan sandalye bağımlılarının internet kablosunu keser!"

Edebifikir; fikir, aksiyon, düşünce ve eylem platformudur. Birkaç canı sıkılan gencin, yaşlı da olsalar bir araya gelerek birlikte can sıkıntısının tadını çıkartalım amacıyla yayına geçirdiği bir mekân olarak okuyuculara söz söyleme gayreti içindedir. Söyledikleri sözlerden murat bir rahatsızlık uyandırmaktır. 

Sadece bir okuma sitesi olmaktan uzak, sanallığa aşırı derecede bağlı olanlara karşı garez besleyen ama aşırı sosyalleşmek de kalbini unutmaktır mantığıyla hareket eden civanmert delikanlıların yazılarını paylaştıkları edebifikir, edebiyat yaparken çiçek, böcek kelimelerine kötü kötü bakmaktan geri durmaz.
 
Edebiyatın edep kökünden geldiğini bilerek, önce söylediği sözün kendinde neye, nereye, nasıla işaret ettiğini görerek ardından, karşıdakinde ne tür bir infilaka yol açacağını bilmeye çalışan kişilerden oluşan bir guruptur edebifikir. Gruptur diyoruz çünkü bu bir organizma gibi hareket eden, canlı, kımıltılı, süreklilik arz eden bir hâli vardır.
 
Eylemin ilk kez bir kız ismi olmadığını söyleyen edebifikirin ihtiyar heyeti her şeyin  bir raconu vardır saptamasıyla edebifikirde yazı yazmanın raconunu ana sayfalarına güzel bir biçimde işlemişlerdir.
 
Yazmak öncelikle bir yürek işidir. Bu işe yüreğini koymayan kişi yazamaz. Yazmanın eylemsel bir nitelik taşıdığını söyler yazarlar. Bu yüzden edebifikir direncin, eylemin, karşı duruşun göstergesini yazarak söyleyen ve fakat bu söylediklerinden sorumlu olduğunu bilen kişilerin kalemlerini bileyleyip mevzilendiği yerdir.
 
Yayınlanan her yazının öncelikle yazarın sorumluluğunda olduğunu söylerken bundan okurun da sorumluluğunu göz ardı etmeden söylüyoruz ki; edebifikir bir sertliğin içindeki yumuşaklığı, bir yumuşaklığın içindeki sertliği uzunca bir söylemle söylemeye geldi.


GENÇ'ın Yazısı.